Hlavní obsah

successo

Podstatné jméno mužské

  1. úspěch, zdardi successoúspěšný dílo, člověkavere successobýt úspěšný, mít úspěcharrivare al successo, riscuotere successozaznamenat úspěch
  2. výsledek důsledek jiné události
  3. hit, trhák, šlágr úspěšné dílo

Vyskytuje se v

brindare: brindare al successopřipít si na úspěch

chiave: la chiave del successoklíč k úspěchu

correre: correre dietro al successojít za úspěchem cílevědomě

striminzito: successo striminzitonevalný úspěch

tasso: tasso di successoúspěšnost

bello: Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.

coronare: coronato dal successokorunovaný úspěchem

propriamente: È successo propriamente così.Stalo se to přesně tak.

sapere: Se sapeste cosa m'è successo!Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!

sapere: Non si sa mai cosa può succedere.Nikdy nevíte, co se může stát.

succedere: Che cosa è successo?Co se stalo?

succedere: Sono cose che succedono.To se stává.

madonna: Madonna mia, che cosa è successo?Proboha, co se stalo?

honba: honba za kariérou/úspěchemcorsa al successo

střídavý: se střídavými úspěchycon vari gradi di successo

tajemství: tajemství úspěchusegreto del successo

úspěch: (ne)mít úspěch(non) avere successo

úspěch: se střídavými úspěchycon vari gradi di successo

úspěšný: (ten) nejúspěšnějšíil più di successo

by: Co by se stalo, kdyby...?Che cosa succederebbe se...?

dít se: Co se děje?Cosa succede?, Cosa sta succedendo?

dít se: Co se s tebou děje?Cosa ti succede?

dojít: Jak k tomu došlo?Come è successo?

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

dosavadní: jeho dosavadní největší úspěchil suo più grande successo finora

jako: Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.

již: Již se to nestane.Non succederà più.

k, ke, ku: Ještě ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...

muset: Muselo se to stát.È dovuto succedere.

muset: Nemuselo se to stát.Non sarebbe dovuto succedere.

muset: Něco se mu muselo stát.Doveva essergli successo qualcosa.

odehrát se: Kdy se to odehrálo?Quando è successo?

ovšem: Hledal, ovšem neúspěšně.L'ha cercato, ma senza successo.

přispět: Jeho účast přispěla k úspěchu...La sua partecipazione ha contribuito al successo...

přiživit se: Přiživil se na úspěchu jiných.Si era approfittato del successo degli altri.

semlít se: Jak se to semlelo?Come è successo?

stát se: Co se stalo?Che cosa è successo?