Hlavní obsah

successo

Podstatné jméno mužské

  1. úspěch, zdardi successoúspěšný dílo, člověkavere successobýt úspěšný, mít úspěcharrivare al successo, riscuotere successozaznamenat úspěch
  2. výsledek důsledek jiné události
  3. hit, trhák, šlágr úspěšné dílo

Vyskytuje se v

brindare: brindare al successopřipít si na úspěch

chiave: la chiave del successoklíč k úspěchu

correre: correre dietro al successojít za úspěchem cílevědomě

striminzito: successo striminzitonevalný úspěch

successo: di successoúspěšný dílo, člověk

tasso: tasso di successoúspěšnost

bello: Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.

coronare: coronato dal successokorunovaný úspěchem

propriamente: È successo propriamente così.Stalo se to přesně tak.

sapere: Se sapeste cosa m'è successo!Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!

madonna: Madonna mia, che cosa è successo?Proboha, co se stalo?

honba: corsa al successohonba za kariérou/úspěchem

střídavý: con vari gradi di successose střídavými úspěchy

tajemství: segreto del successotajemství úspěchu

úspěch: (non) avere successo(ne)mít úspěch

úspěšný: il più di successo(ten) nejúspěšnější

dít se: Cosa succede?, Cosa sta succedendo?Co se děje?

dojít: Come è successo?Jak k tomu došlo?

domyslet: Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.

dosavadní: il suo più grande successo finorajeho dosavadní největší úspěch

jako: Fa come se non fosse successo niente.Dělá, jako by se nic nestalo.

již: Non succederà più.Již se to nestane.

k, ke, ku: In più è successo, che ...Ještě ke všemu se stalo to, že ...

muset: È dovuto succedere.Muselo se to stát.

odehrát se: Quando è successo?Kdy se to odehrálo?

ovšem: L'ha cercato, ma senza successo.Hledal, ovšem neúspěšně.

přispět: La sua partecipazione ha contribuito al successo...Jeho účast přispěla k úspěchu...

přiživit se: Si era approfittato del successo degli altri.Přiživil se na úspěchu jiných.

semlít se: Come è successo?Jak se to semlelo?

stát se: Che cosa è successo?Co se stalo?

stoupat: Il vino/successo gli dà alla testa.přen. Víno/Úspěch mu stoupá do hlavy.

věc: Succedevano cose strane.Děly se divné věci.

zemětřesení: È successo il terremoto.Došlo k zemětřesení.

znamenitý: successo brillanteznamenitý úspěch

succedere: Che cosa è successo?Co se stalo?