Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (ve funkci ap.) come(o věku ap.) da(z pozice ap.) in veste di qcPracuje jako číšník.Lavora come cameriere., Fa il cameriere.Už jako dítě milovala ....Già da bambina amava...Říkám ti to jako kamarád ...Te lo dico da/come amico ...A co jako? tím myslíš ap.E allora?
  2. (podobně) comeChováš se jako blbec.Ti comporti da stupido.Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.Bylo to jenom jako. ne doopravdyEra per finta.jako bycome sedělat jako, že ... předstíratfare finta di ..., fingere di fare qc
  3. (spojení členů)jako (i) taktéže anchetak jako takin ogni caso
  4. (ku příkladu) come, qualiMalíři jako Picasso a ...Pittori quali/come Picasso e ...

Vyskytuje se v

cosi: cosi jako ... typově podobnéqualcosa come ...

dar: dostat co darem/jako daravere qc in dono/regalo

dělaný: být jako dělaný pro koho, na cosembrare fatto apposta per q/qc

divý: jako divý dělat ap.come un matto

doma: Chovejte se jako doma. vykání více osobámFate come a casa vostra.

hlavní: mít/studovat co jako hlavní oborspecializzarsi in qc

hora: chlap jako horauna montagna d'uomo

hrom: jak(o) hromintenzivní del diavolo, o negativním pocitu da impazzire

bližní: Miluj bližního svého jako sebe samého.Ama il prossimo tuo come te stesso.

Bulhar: Dře jako Bulhar.Sgobba come un mulo.

čert: Bolí to jako čert.Fa un male del diavolo.

čistý: čistý jako klíckapulito come uno specchio

dít se: Jako by se nic nedělo.Come se niente fosse.

divý: Je do práce jako divý.È un patito del lavoro.

druhý: Jako každý druhý ...Come ogni altro ...

hlásit se: Hlásili se jako dobrovolníci.Si sono offerti come volontari.

hrom: Bolí to jako hrom!Fa male da impazzire., Fa un male cane.

hrom: Bylo to těžké jako hrom.Era difficilissimo.

: ... jako... come me

jednat: Nejednej se mnou jako s blbcem!Non mi trattare da stupido!

jevit se: Jevil se jako příjemný člověk.Sembrava una persona gentile.

led: studený jak(o) ledfreddo come il ghiaccio, ledový ghiacciato

létat: Nelítej pořád jako blázen.Non correre sempre come un matto!

lít: Lije jako z konve.Sta diluviando., Piove a catinelle.

beránek: mírný jako beránekmite come un agnello

blázen: hovor. jako blázenjednat ap. come un pazzo, bolet ap. da impazzire

blecha: být šťastný jako blechaessere felice come una pasqua

buk: zdravý jako buksano come un pesce

cumel: sladký jako cumelstradolce, troppo dolce

čumák: studený jako psí čumákfreddo come il marmo

ďábel: dělat co jako ďábelfare qc come un pazzo

Dán: (ožralý) jako Dánhovor. ubriaco fradicio

ďas: jako ďas pracovat ap.come un pazzo/diavolo

doga: hovor. ožralý jako dogaubriaco/-a fradicio/-a, sbronzo/-a

drátek: jít jako na/po drátkáchandare liscio, funzionare alla perfezione

dřít: dřít jako mezeksgobbare come un mulo

dub: To je jako kdyby mluvil do dubu.È come parlare al muro/vento.

facka: jasný jako fackachiaro come il sole

hodinky: šlapat jako hodinky organizace ap.funzionare come un orologio

jehla: být jako na jehláchstare sulle spine

kámen: tvrdý jako kámenduro come una pietra

klíště: držet se jako klíštěstare attaccato come una cozza/zecca

konev: Lije jako z konve.Piove a catinelle.

kostelní: být chudý jako kostelní myšessere povero in canna

kráva: Je to těžký jako kráva!È pesante come un macigno!

kříž: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížievitare q/qc come la peste

lhát: Lže, jako když tiskne.Mente per la gola., Spara bugie.

abitudine: come d'abitudinejako obvykle

acciuga: magro come un'acciugahubený jako lunt, jako za groš kudla

adorazione: přen. essere/stare in adorazione davanti a q/qcbýt jako u vytržení z čeho

allocco: come un alloccojako zařezaný beze slov, ohromený

alternativa: in alternativa a qcjako alternativa k čemu, eventuálně, jinak případná možnost

altro: parere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak

aria: avere l'aria di q/qcvypadat jako kdo/co

astuto: astuto come una volpemazaný jako liška

avere: avere l'aspetto di q/qcvypadat jako kdo/co

avvertimento: fare qc per avvertimentoudělat co pro výstrahu/jako varování

bambino: fare il bambinochovat se jako dítě

blocco: in bloccojako celek, komplexně, všechno zaráz/najednou, všichni naráz

bottega: a bottegajako učeň, v učení u mistra ap.

castigo: per castigoza trest, jako trest za co

catinella: piovere a catinellelít jako z konve

come: come se...jako by...

come: di giorno come di notteve dne jako v noci

comitiva: fare qc in comitivadělat co skupinově, společně, jako skupina

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

complemento: a complemento di qcjako doplněk k čemu

consueto: come di consuetojako obvykle, jako vždy

copia: essere copia (esatta) di qbýt úplný dvojník koho, být jako by z oka vypadl komu

dannato: come un dannatojako blázen/ďas intenzivně ap.

deroga: in deroga a qcjako výjimka, jsoucí výjimkou z čeho

digestivo: un liquore digestivožaludeční likér, likér jako digestiv

dirotto: a dirottoostošest žvanit ap., moc, vydatně, jako o život

dono: in donodarem, jako dar dostat

dote: portare in dote qcpřinést co jako věno

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

fanciullo: da fanciullojako dítě, zamlada

finta: per fintajenom jako, jen naoko

fitto: buio fittočernočerná/neproniknutelná tma, tma jako v pytli

fradicio: ubriaco fradicionamol (opilý), ožralý jako doga, na plech

fulmine: veloce come un fulminerychlý jako blesk

fungere: fungere da direttorepůsobit jako ředitel

gelosia: conservare qc con gelosiaúzkostlivě střežit co, střežit co jako oko v hlavě

ghiaccio: di ghiaccioledový, jako led i přen., ohromený, jako solný sloup

giornata: a giornataza den platit dělníky ap., nádenní práce ap., jako nádeník pracovat

gradire: (tanto) per gradireabych neurazil reakce na nabídku, iron. jako na potvoru o nemilé povinnosti

grasso: grasso come un maialetlustý jako prase, vypasený

grossa: přen. dormire (del)la grossaspát jako dudek

incanto: come per incantojako zázrakem

insieme: giudicare qc dall'insiemeposuzovat co komplexně, posuzovat co jako celek