Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (ve funkci ap.) come(o věku ap.) da(z pozice ap.) in veste di qcPracuje jako číšník.Lavora come cameriere., Fa il cameriere.Už jako dítě milovala ....Già da bambina amava...Říkám ti to jako kamarád ...Te lo dico da/come amico ...A co jako? tím myslíš ap.E allora?
  2. (podobně) comeChováš se jako blbec.Ti comporti da stupido.Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.Bylo to jenom jako. ne doopravdyEra per finta.jako bycome sedělat jako, že ... předstíratfare finta di ..., fingere di fare qc
  3. (spojení členů)jako (i) taktéže anchetak jako takin ogni caso
  4. (ku příkladu) come, qualiMalíři jako Picasso a ...Pittori quali/come Picasso e ...

Vyskytuje se v

cosi: cosi jako ... typově podobnéqualcosa come ...

dar: dostat co darem/jako daravere qc in dono/regalo

dělaný: být jako dělaný pro koho, na cosembrare fatto apposta per q/qc

divý: jako divý dělat ap.come un matto

doma: Chovejte se jako doma. vykání více osobámFate come a casa vostra.

hlavní: mít/studovat co jako hlavní oborspecializzarsi in qc

hora: chlap jako horauna montagna d'uomo

hrom: jak(o) hromintenzivní del diavolo, o negativním pocitu da impazzire

bližní: Miluj bližního svého jako sebe samého.Ama il prossimo tuo come te stesso.

Bulhar: Dře jako Bulhar.Sgobba come un mulo.

čert: Bolí to jako čert.Fa un male del diavolo.

čistý: čistý jako klíckapulito come uno specchio

dít se: Jako by se nic nedělo.Come se niente fosse.

druhý: Jako každý druhý ...Come ogni altro ...

hlásit se: Hlásili se jako dobrovolníci.Si sono offerti come volontari.

: ... jako já... come me

jednat: Nejednej se mnou jako s blbcem!Non mi trattare da stupido!

jevit se: Jevil se jako příjemný člověk.Sembrava una persona gentile.

led: studený jak(o) ledfreddo come il ghiaccio, ledový ghiacciato

létat: Nelítej pořád jako blázen.Non correre sempre come un matto!

lít: Lije jako z konve.Sta diluviando., Piove a catinelle.

beránek: mírný jako beránekmite come un agnello

blázen: hovor. jako blázenjednat ap. come un pazzo, bolet ap. da impazzire

blecha: být šťastný jako blechaessere felice come una pasqua

buk: zdravý jako buksano come un pesce

cumel: sladký jako cumelstradolce, troppo dolce

čumák: studený jako psí čumákfreddo come il marmo

ďábel: dělat co jako ďábelfare qc come un pazzo

Dán: (ožralý) jako Dánhovor. ubriaco fradicio

ďas: jako ďas pracovat ap.come un pazzo/diavolo

doga: hovor. ožralý jako dogaubriaco/-a fradicio/-a, sbronzo/-a

drátek: jít jako na/po drátkáchandare liscio, funzionare alla perfezione

dřít: dřít jako mezeksgobbare come un mulo

dub: To je jako kdyby mluvil do dubu.È come parlare al muro/vento.

facka: jasný jako fackachiaro come il sole

hodinky: šlapat jako hodinky organizace ap.funzionare come un orologio

jehla: být jako na jehláchstare sulle spine

kámen: tvrdý jako kámenduro come una pietra

klíště: držet se jako klíštěstare attaccato come una cozza/zecca

konev: Lije jako z konve.Piove a catinelle.

kostelní: být chudý jako kostelní myšessere povero in canna

kráva: Je to těžký jako kráva!È pesante come un macigno!

kříž: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížievitare q/qc come la peste

lhát: Lže, jako když tiskne.Mente per la gola., Spara bugie.

abitudine: jako obvyklecome d'abitudine

acciuga: hubený jako lunt, jako za groš kudlamagro come un'acciuga

adorazione: být jako u vytržení z čehopřen. essere/stare in adorazione davanti a q/qc

allocco: jako zařezaný beze slov, ohromenýcome un allocco

alternativa: jako alternativa k čemu, eventuálně, jinak případná možnostin alternativa a qc

altro: být jako vyměněný, vypadat docela jinakparere un altro

aria: vypadat jako kdo/coavere l'aria di q/qc

astuto: mazaný jako liškaastuto come una volpe

avere: vypadat jako kdo/coavere l'aspetto di q/qc

avvertimento: udělat co pro výstrahu/jako varovánífare qc per avvertimento

bambino: chovat se jako dítěfare il bambino

blocco: jako celek, komplexně, všechno zaráz/najednou, všichni narázin blocco

bottega: jako učeň, v učení u mistra ap.a bottega

castigo: za trest, jako trest za coper castigo

catinella: lít jako z konvepiovere a catinelle

come: jako by...come se...

comitiva: dělat co skupinově, společně, jako skupinafare qc in comitiva

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

complemento: jako doplněk k čemua complemento di qc

consueto: jako obvykle, jako vždycome di consueto

copia: být úplný dvojník koho, být jako by z oka vypadl komuessere copia (esatta) di q

dannato: jako blázen/ďas intenzivně ap.come un dannato

deroga: jako výjimka, jsoucí výjimkou z čehoin deroga a qc

digestivo: žaludeční likér, likér jako digestivun liquore digestivo

dirotto: ostošest žvanit ap., moc, vydatně, jako o života dirotto

dono: darem, jako dar dostatin dono

dote: přinést co jako věnoportare in dote qc

esempio: sloužit jako příklad čehoservire come un esempio di qc

fanciullo: jako dítě, zamladada fanciullo

finta: jenom jako, jen naokoper finta

fitto: černočerná/neproniknutelná tma, tma jako v pytlibuio fitto

fradicio: namol (opilý), ožralý jako doga, na plechubriaco fradicio

fulmine: rychlý jako bleskveloce come un fulmine

fungere: působit jako ředitelfungere da direttore

gelosia: úzkostlivě střežit co, střežit co jako oko v hlavěconservare qc con gelosia

ghiaccio: ledový, jako led i přen., ohromený, jako solný sloupdi ghiaccio

giornata: za den platit dělníky ap., nádenní práce ap., jako nádeník pracovata giornata

gradire: abych neurazil reakce na nabídku, iron. jako na potvoru o nemilé povinnosti(tanto) per gradire

grasso: tlustý jako prase, vypasenýgrasso come un maiale

grossa: spát jako dudekpřen. dormire (del)la grossa

impettito: vykračovat si důležitě, naparovat se při chůzi, chodit jako pávcamminare impettito

incanto: jako zázrakemcome per incanto

insieme: posuzovat co komplexně, posuzovat co jako celekgiudicare qc dall'insieme

lepre: pelášit jako zajíccorrere come una lepre

lince: oči jako rys ostrý zrakocchi di lince

lupo: jíst jako vlk hodně a hltavěmangiare come un lupo

macchia: šířit se jako lavinadiffondersi a macchia d'olio

macigno: tvrdý jako kámenduro come un macigno

manuale: jako z učebniceda manuale

marcio: zpocený jako kůň/vrata od chlívasudato marcio

memoria: paměť jako slonmemoria da elefante

miele: sladký jako med/cumeldolce come il miele

miniatura: být/vypadat jako obrázek, být fajnový pozitivně - o věcipřen. essere/sembrare una miniatura

misura: na míru, přesně, jako ulitéa misura

mo': jakoa mo' di

jako: jako bycome se