Hlavní obsah

dannato

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

danno: odškodné, odškodnění, náhrada za škodydanni

accertamento: zjištění škodaccertamento dei danni

dannato: jako blázen/ďas intenzivně ap.come un dannato

entità: škody menšího rozsahu, drobné škodydanni di lieve entità

intenzionale: úmyslné poškození čehodanno intenzionale a qc

portare: způsobit škoduportare danno

quantificabile: nevyčíslitelné škodydanni non quantificabili

stima: odhad škodstima dei danni

subire: utrpět škodu/porážkusubire un danno/una sconfitta

valutazione: vyčíslení škodvalutazione dei danni

causare: Vítr napáchal velké škody.Il vento ha causato gravi danni.

dare: Co dávají dneska večer?Che cosa danno stasera?

prodotto: škody způsobené suchemdanni prodotti dalla siccità

produrre: Požár napáchal velké škody.L'incendio ha prodotto molti danni.

tornare: obrátit se proti komu, vymstít se komutornare a danno di q

milionový: milionové škodydanni per milioni

návykový: návykové látkysostanze che danno assuefazione

nenapravitelný: nenapravitelné škodydanni irreparabili

působit: působit škodycausare i danni

rozsah: rozsah škodentità dei danni

škoda: ke škodě kohoa danno di q

úhona: přijít k úhoně, utrpět úhonusubire un danno

újma: bez újmy na čemsenza danni a/su qc, vyváznout ap. illeso/-a

věcný: věcná odpovědnost/škodaresponsabilità /danno reale

vyčíslit: vyčíslit škodyvalutare i danni

vzniklý: vzniklé škody na čemdanni causati a qc

dávat: Co dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

hrát: Co hrají (v kině)?Che cosa danno (al cinema)?

nahradit: Naše firma Vám nahradí vzniklé škody.La nostra ditta Le risarcirà i danni subiti.

napáchat: Bouře napáchala velké škody.La tempesta ha causato molti danni.

předejít: Škodám lze předejít.I danni possono essere prevenuti.

svádět: Svádějí to na počasí.Danno la colpa al tempo.

způsobit: Způsobil značné škody ...Ha causato grandi danni ...

žalovat: Žaloval ho o náhradu škody.L'ha citato per il risarcimento dei danni.

stát se: Už se stalo.o negativním Il danno è ormai fatto., Ormai è fatta., bylo uděláno È già stato fatto.