Hlavní obsah

danno

Podstatné jméno mužské

  1. škoda, poškozeníTuo danno.Tvoje škoda.far danni(na)páchat/nadělat škodydanni ambientaliekologické škody, škody na životním prostředíai danni di qproti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.
  2. újma, škoda, ublížení
  3. danni odškodné, odškodnění, náhrada za škodydanni di guerraválečné reparace

Související hesla

di dare

Vyskytuje se v

danno: danniodškodné, odškodnění, náhrada za škody

dato: dato, date qcvzhledem k čemu, s ohledem na co okolnosti ap.

a: dare qc a qdát co komu

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

accertamento: accertamento dei dannizjištění škod

acconto: dare un accontoposkytnout zálohu

addio: dare l'addio a qcdát sbohem čemu, skoncovat s čím

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

affidamento: dare affidamentovypadat důvěryhodně, budit důvěru

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

allergia: dare allergia, far venire l'allergia a qvyvolat alergii u koho

alloggio: dare alloggio a qubytovat koho, poskytnout ubytování komu

alt: dare l'alt a qczastavit, zarazit co

altolà: dare l'altolà a qzastavit, zadržet koho

anagrafico: dati anagraficiosobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narození

annusata: dare un'annusata a qcpřičichnout (si) k čemu

ansa: dare ansa alle critichevyvolat kritiku, zavdat příčinu kritice

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

appalto: dare qc in appaltovypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assuefazione: dare assuefazionebýt návykový

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

avvio: dare l'avvio a qcrozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat co

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

banca: inform. banca (di) datidatabanka

base: base di datidatabáze

battuta: dare la battutanahodit repliku, nahrát na repliku

beneplacito: dare il beneplacito a q/qcdát souhlas komu k čemu

benvenuto: dare il benvenuto a qpřivítat, uvítat koho

botta: dare/ricevere una bottadát/dostat ránu

buonanotte: dare la buonanotte a qpopřát komu dobrou noc

buonasera: dare la buonasera a qpopřát komu dobrý večer

buongiorno: dare il buongiorno a qpopřát komu dobrý den

cambio: dare il cambio a qvystřídat koho stráž ap.

capogiro: dare il capogiro, far venire il capogiro a qohromit, šokovat koho

casino: togliere q dai casinivytáhnout koho z bryndy

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cauzione: dare una cauzionesložit kauci

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

cinque: dare/battere il cinque a qplácnout si s kým

coccinella: coccinella septempunctata/dai sette puntislunéčko sedmitečné

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

colpa: dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komu

colpo: dare/ricevere dei colpi(roz)dávat/dostávat rány

coltellata: dare una coltellata a qbodnout koho nožem

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

commiato: prendere commiato da q/qc, dare commiato a q/qcrozloučit se s kým/čím

compressione: inform. compressione dei datikomprese dat

comunicazione: dare la comunicazione di qcoznámit, sdělit co

conferma: dare conferma di qcpotvrdit co

congedo: dare il congedo a qposlat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komu

consiglio: dare un consiglio a qporadit, dát radu komu

contatto: dati di contattokontaktní údaje

corso: dare corso a qczačít, rozběhnout, iniciovat co

cotta: dare una cotta a qckrátce povařit co

cozzata: dare un cozzata a q/qctrknout koho/co koza ap.

cozzo: dare un cozzo in qcvrazit, narazit do čeho zdi ap.

credere: far credere, dare a credere qc a qpřesvědčit koho o čem přimět uvěřit

credito: dare credito a q/qc(u)věřit komu/čemu

da: dai capelli biondiblonďatý

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

dannato: come un dannatojako blázen/ďas intenzivně ap.

dare: dare botte a qnařezat komu, zmlátit, zřezat, zbít koho

dare: il dare e l'avereMá dáti/Dal

data: fissare la data di qcstanovit datum čeho

amok: andare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenzedostat amok

avízo: dare un avviso a q, varovat ap. hovor. fare una soffiata a qdát avízo komu

azyl: dare asilo a qudělit komu azyl

budit: dare/fare una buona/cattiva impressionebudit dobrý/špatný dojem

dát: pracovníkovi licenziare q, pracovník licenziarsi, rezignovat dare le dimissionidát výpověď komu

datum: data odiernadnešní datum

demise: dimettersi, dare/rassegnare le dimissionipodat demisi

dloubnout: dare una gomitata a qdloubnout loktem koho

dřívějšek: dai tempi precedentiz dřívějška

dupnout: dare un colpo di gasdupnout na to/plyn

facka: dare uno schiaffo a qdát komu facku

faktický: dato sbagliatofaktická chyba

fakturační: dati di fatturazionefakturační údaje

hodina: dare lezioni di qcdávat hodiny čeho

ale: Ma dai!Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícně

cvaknout: La maniglia ha dato uno scatto.Klika cvakla...

daný: Ha mantenuto la parola data.Dodržel dané slovo.

dát se: Alla fine si è dato alla fuga.Nakonec se dal na útěk.

dávat: Che cosa danno stasera?Co dávají dnes večer?

dorazit: Gli hanno dato il colpo di grazia.Dorazili ho, aby se netrápil.

dorážet: Eravamo aggrediti dai cani randagi.Doráželi na nás toulaví psi.

držet: Non sa mantenere la parola data.Neumí držet slovo.

důraz: Si dà particolare importanza a...Důraz je kladen na...

hodit sebou: Datti una mossa, altrimenti non ce la faremo.Hoď sebou, nebo to nestihneme.

hrát: Che cosa danno (al cinema)?Co hrají (v kině)?

hřát: Mi dà una sensazione confortante.To mě hřeje (u srdce).

hřejivý: Mi dà una sensazione confortante.Mám z toho hřejivý pocit.

bít: dare nell'occhiobít do očí být nápadný

jít: Questa musica mi dà ai nervi.Ta hudba mi jde na nervy.