Hlavní obsah

comando

Podstatné jméno mužské

  1. rozkaz, povel, příkazdare/eseguire un comandovydat/splnit rozkazstare ai comandi di qbýt (plně) k službám komu
  2. velení čin i sbor osob
  3. velitelství
  4. ovládání stroje ap.comando a distanzadálkové ovládání systémleva di comandoovládací pákaquadro dei comandiovládací pult
  5. převelení, přeložení na jiné pracoviště
  6. vedení, čelo klasifikace, tabulkyal comando della classificav čele tabulky
  7. příkaz počítači ap.linea di comandopříkazový řádek

Vyskytuje se v

consolle: consolle (di comando)ovládací panel, konzola

barra: barra di comandoknipl

cabina: cabina di comandodozorna, velín, řídicí kabina

comandante: comandante in capo/supremovrchní/nejvyšší velitel

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

impartire: impartire un comando/ordinevydat rozkaz/příkaz

leva: leva di comandoknipl v letadle

ponte: ponte di comandovelitelský můstek

posto: posto di comandoobsluhovací pult

bacchetta: comandare a bacchetta qkomandovat, sekýrovat koho

dio: come dio comandajak se (sluší a) patří, řádně

obsluha: istruzioni di comandonávod k obsluze stroje ap.

ovládací: banco di comandoovládací pult

ovládání: comando a distanza, telecomando dálkové ovládání

povel: al mio comandona můj povel

příkazový: linea di comandovýp. příkazový řádek

pult: pulpito di comandoovládací pult

rozkaz: impartire/dare un comandovydat/dát rozkaz

ručně: con comando manualeručně ovládaný

řádek: riga/linea di comandovýp. příkazový řádek

velení: sotto il comando di qpod velením koho

vrchní: comandante in capovoj. vrchní velitel

zážehový: motore ad accensione comandata, motore a ciclo Ottozážehový motor

ovládat: Il tornio viene comandato da un operaio.Soustruh ovládá jeden pracovník.

poroučet: Tu non hai niente da comandare qui!Ty tady nemáš co poroučet!