Hlavní obsah

dio

Podstatné jméno mužsképl. dei

  1. bůh božská bytostgli dei paganipohanští bohové
  2. Dio (Pán) Bůh křesťanský, pánbůhDio sa!Bůh ví!l'Uomo Dio, il Figlio di Diosyn Boží, Ježíš KristusSe Dio vuole., Dio voglia.Dá-li Bůh., Když dá Bůh.
  3. Dio (buono)!, Mio Dio!, Gran dio! Panebože!, Bože můj!, Ježíši Kriste! pohoršení, úděs ap.

Vyskytuje se v

dio: Dio(Pán) Bůh křesťanský, pánbůh

ira: ira di Diodi qc spousta, hovor. fůra čeho

listino: listino (dei prezzi)ceník

padre: (Dio) padre(Bůh) Otec

verbo: verbo (di Dio)slovo boží písmo svaté

accertamento: accertamento dei dannizjištění škod

aggiustamento: aggiustamento dei salariúprava mezd

ambito: nell'ambito dei miei poteriv rámci mých pravomocí

analisi: analisi dei sistemisystémová analýza

apporto: apporto dei liquidipříjem tekutin

argento: argento dei gattislída

attaccatura: attaccatura dei capellilinie vlasů

balzo: balzo dei prezziskokové zdražení

banco: banchi dei deputatiposlanecké lavice

bestemmiare: bestemmiare Diobrát jméno boží nadarmo

birillo: (gioco dei) birillikuželky hra

burattino: teatro dei burattiniloutkové divadlo

caduta: caduta dei capellipadání/vypadávání vlasů

calo: il calo dei prezzipokles cen

camera: camera dei ragazzidětský pokoj

cantone: (gioco dei) quattro cantoniškatule hejbejte se dětská hra

carico: rimanere a carico dei genitorizůstat na krku rodičům

carta: carta dei cibijídelní lístek

caserma: caserma dei vigili del fuocohasičská stanice/zbrojnice

castigo: castigo di DioBoží trest, přen. pohroma škodící člověk či věc

cervello: fuga dei cervelliodliv mozků

ciascuno: ciascuno di voi/dei presentikaždý z vás/z přítomných

cimice: cimice dei lettištěnice domácí

colera: colera dei suiniprasečí mor

collegio: collegio dei docentiprofesorský/učitelský sbor

colpo: dare/ricevere dei colpi(roz)dávat/dostávat rány

comando: quadro dei comandiovládací pult

commemorazione: commemorazione dei defuntipamátka zesnulých, hovor. dušičky

compressione: inform. compressione dei datikomprese dat

comunione: comunione dei benispolečné jmění manželů, společný majetek manželů

concordanza: gramm. concordanza dei tempisouslednost časová

congelamento: congelamento dei prezzizmrazení cen

conservazione: conservazione dei monumentiochrana památek

consumo: società dei consumikonzumní společnost

conta: conta dei votisčítání hlasů

corpo: corpo dei pompierihasičský sbor

correlazione: gramm. correlazione dei tempisouslednost časová

corsa: corse (dei cavalli)(koňské) dostihy

defunto: commemorazione dei defuntipamátka zesnulých, hovor. dušičky

denuncia: fin. denuncia dei redditidaňové přiznání

deriva: geol. deriva dei continentikontinentální drift

dichiarazione: dichiarazione dei redditidaňové přiznání

disposizione: disposizione dei fiorikvětinové aranžmá

distinguo: fare dei distinguo fra qc e qcrozlišovat, (u)dělat rozdíl mezi čím a čím

distribuzione: distribuzione dei regalirozdání dárků

divisione: divisione dei poterirozdělení pravomocí

dubbio: avere dei dubbi su qpochybovat o kom, podezírat koho

elenco: elenco dei candidatiseznam uchazečů

ferodo: ferodo dei frenibrzdové obložení

fine: in fin dei conti, alla fin finekoneckonců

flagello: flagello di Diobič Boží, trest Boží, mor i otravný člověk ap.

forbice: forbice dei prezzicenové nůžky

gestione: gestione dei rifiuti urbaniodklízení komunálního odpadu

grazia: per grazia di Diodíky Bohu

grazie: grazie a Diodíky Bohu

gregge: il gregge dei cristianistádo oveček křesťanů, shromáždění/zástup křesťanů

gruppo: teoria dei gruppiteorie grup

guerra: guerra dei prezzicenová válka

immissione: immissione dei datizavedení dat

inadeguatezza: inadeguatezza dei mezzi (finanziari)nedostatek finančních prostředků

incrocio: sport incrocio dei pališibenice branky

indice: indice dei nomi proprijmenný rejstřík

inganno: l'inganno dei sensimámení smyslů

ingegneria: ingegneria dei sistemisystémové inženýrství

introduzione: introduzione dei dativložení dat (do počítače)

inventario: inventario dei benisoupis majetku

istruzione: istruzione dei giovanivzdělávání mládeže

lavaggio: lavaggio dei piattiumývání nádobí

lavoratore: sindacato dei lavoratoripracovní odbory

leva: leve (dei) frenibrzdové páčky

libro: libro dei sognisnář

limitatore: tecn. limitatore dei giriomezovač otáček

linguaggio: linguaggio dei segniznakový jazyk

lista: lista dei vinivinný lístek

lume: il secolo dei lumiosvícenství

maggioranza: nella maggioranza dei casive většině případů

marmitta: geol. marmitta dei gigantiobří kotel horský

medo: Impero dei MediMédská říše

migliore: nel miglior caso, nel migliore dei casiv nejlepším případě

minimizzazione: minimizzazione dei costiminimalizace nákladů

ministro: il consiglio dei ministrirada ministrů, ministerská rada

minoranza: nella minoranza dei casiv menšině případů

minore: tutela dei minoriochrana nezletilých

minorenne: tribunale per i/dei minorennisoud pro mladistvé/nezletilé

acetosella: acetosella (dei boschi)šťavel (kyselý)

bezbožný: un (uomo) senza Diobezbožný člověk

bolest: avere dei dolorimít bolesti

bože: Oddio!, Dio mio!Pane Bože!

brzdový: liquido (dei) frenibrzdová kapalina

bůh: credere in Diověřit v Boha

daňový: dichiarazione dei redditidaňové přiznání (k dani z příjmu)

destička: pastiglie dei frenibrzdové destičky

hladina: livello dei prezzicenová hladina

hlas: spoglio dei votisčítání hlasů

hranice: fuori dei confini, oltre i confini, v zahraničí all'esteroza hranicemi

jeden, jedna, jedno: nessuno dei dueani jeden ze dvou

jmenný: indice dei nomijmenný rejstřík

kapalina: fluido dei/liquido frenibrzdová kapalina

kapitálový: mercato dei capitaliekon. kapitálový trh

kocovina: soffrire dei postumi della sborniamít kocovinu

komora: Camera bassa, Camera dei deputatidolní komora

koncertní: sala da concerto/dei concertikoncertní síň

kontrola: controllo dei bigliettikontrola jízdenek

korálový: il Mar dei Coralligeogr. Korálové moře

koš: cestino per rifiuti, pattumiera , uzavřený, pouliční ap. bidone dei rifiuti/della spazzaturaodpadkový koš

koutek: spazio bimbi, místnost, herna stanza dei giochidětský koutek

krmení: alimentazione dei bovinikrmení dobytka

krok: (rumore dei) passikroky zvuk

křišťálový: Notte dei cristallihist. Křišťálová noc protižidovský pogrom

kurzovní: listino dei cambikurzovní lístek

kvantový: teoria dei quantifyz. kvantová teorie

labutí: lago dei cignilabutí jezero balet

letový: orario dei voliletový řád

likvidace: smaltimento dei rifiutilikvidace odpadů

lístek: lista/carta dei vinivinný lístek

listina: Carta dei diritti e delle libertà fondamentaliListina základních lidských práv a svobod

lord: la Camera dei LordsSněmovna lordů horní sněmovna britského parlamentu

minutový: lancetta dei minutiminutová ručička

mozek: fuga d(e)i cervellipřen. odliv mozků

myšlenkový: processo mentale, filo dei pensierimyšlenkový pochod

mytí: lavaggio (dei) piattimytí nádobí

nádraží: stazione ferroviaria/dei trenivlakové nádraží

nakládání: gestione dei rifiuti, hl. zpracování trattamento dei rifiutinakládání s odpady

nákladový: contabilità dei costinákladové účetnictví

nehet: unghie delle mani/dei piedinehty na ruce/noze

obhájce: difensore dei diritti umaniobhájce lidských práv

obvod: circonferenza dei fianchi/del pettoobvod boků/prsou

odpad: rimozione dei rifiuti domesticiodvoz domovního odpadu

odvoz: rimozione dei rifiutiodvoz odpadu domovního ap.

onemocnění: malattie dei bambinidětská onemocnění

památka: visita dei monumentiprohlídka památek

památkář: soprintendenza ai/dei beni architettonicipamátkáři orgány památkové péče

pamětihodnost: visita d(e)i monumenti, visita turisticaprohlížení pamětihodností

pánbůh: Dio santo!Panebože!

park: parco dei divertimentizábavní park

pasový: controllo dei passaportipasová kontrola

podat: presentare la dichiarazione dei redditipodat daňové přiznání

podřezat: tagliarsi le vene (dei polsi)podřezat si žíly

podvodnický: banda dei truffatoripodvodnický gang

pohyb: fluttuazione dei prezziekon. pohyb(y) cen

pokoj: camera dei bambinidětský pokoj

pořádek: (schema della) assegnazione dei postizasedací pořádek

poslanecký: camera dei deputatiposlanecká sněmovna