Hlavní obsah

conta

Vyskytuje se v

contante: contantihotovost, hotové peníze

scoperto: scoperto (di conto)přečerpání účtu

appoggio: contare sull'appoggio di qpočítat s čí podporou

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

bancario: conto bancariobankovní účet

bloccato: conto bloccatozmrazený účet

chiedere: chiedere conto di q/qcžádat/požadovat vysvětlení čeho, od koho

contante: in contantiv hotovosti, hotově, přen. okamžitě, na místě o úhradě

contare: senza contare qcnepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li co

contare: Questo non conta niente.To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.

contare: persone che contanovýznamní lidé

conto: far di contopočítat aritmeticky

conto: fare un contoprovést výpočet, spočítat to

conto: conto alla rovesciaodpočet před startem ap.

conto: saldare il contovyrovnat účet zaplatit

conto: rendersi conto di qcuvědomit si co

conto: conto bancariobankovní účet/konto

conto: conto correnteběžný účet, kontokorent

conto: conto scopertopřečerpaný účet, přečerpání účtu

conto: fare i contivést účetnictví

conto: per conto di qjménem, za koho jednat ap.

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

conto: rendere conto a q di qcskládat účty komu za co, odpovídat se komu z čeho

conto: fare conto che qcpočítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu co

conto: fare conto su q/qcspolehnout se na koho/co, počítat s kým/čím

conto: di poco contonevýznamný, bezvýznamný

conto: tenere conto di q/qcbrát v úvahu, uvažovat koho/co

da: contare da zero a dieci(na)počítat od nuly do desíti

estinzione: estinzione di un contovyrovnání účtu

estratto: estratto contovýpis z účtu z banky, bankovní výpis

fine: in fin dei conti, alla fin finekoneckonců

mettere: mettere contostát za to, mít cenu, vyplatit se

mettere: mettere in conto qczohlednit co i účetně ap., vzít v úvahu, vzít v potaz co, počítat s čím v plánech ap.

minuto: avere i minuti contatimít velmi málo času

pagamento: pagamento in contantihotovostní platba, platba v hotovosti

pagare: pagare in contanti/a rate/con la carta di creditoplatit hotově/na splátky/kartou

perdita: conto profitti e perditevýkaz zisků a ztrát

piano: econ. piano dei contiúčtová osnova

prelievo: prelievo di contantivýběr hotovosti

regolamento: regolamento di contivyřizování účtů mezi gangy ap.

regolare: regolare un contovyrovnat účet

rendersi: rendersi conto di qcuvědomit si co

resa: resa dei contivyúčtování nákladů ap., vyrovnání účtů, i přen. zúčtování, skládání účtů

revisione: revisione contabile/dei contirevize účetnictví, účetní audit

revisore: revisore dei contiauditor, kontrolor účtů

risparmio: conto di risparmiospořící účet

saldo: saldo del contozůstatek účtu

sbagliare: sbagliare i contii přen. přepočítat se

tenere: tenere conto di qcbrát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čeho

tenere: tenere q in molto contovelice si vážit koho, velmi uznávat koho

valutario: conto valutariovalutový účet

verifica: verifica dei contiaudit, účetní kontrola

ci: Ci puoi contare.Můžeš s tím počítat.

contare: Conta dieci anni di servizio.Už má odpracováno deset let.