Hlavní obsah

piano

Příslovce

 1. pomalupian(o) pianopomaličku, pomaloučkuandarci piano con qcneuspěchat co, jen pomalu s čím
 2. potichu
 3. piano, slabě

Podstatné jméno mužské neměnné

Podstatné jméno mužské

 1. rovina, plochapiano di lavoropracovní plocha linky ap.piano (di) cotturavarná deska plotnymettere al pianosrovnat se zemí
 2. patroal primo pianov prvním patřeedificio di otto pianiosmipatrová budova
 3. rovina, nížina
 4. stupeň důležitostidi primo pianoprvořadýdi secondo pianodruhořadýpřen. in primo pianov popředípřen. in secondo pianov pozadí
 5. úhel pohledu, pohled
 6. záběr, plán
 7. rovina plochapiano di simmetriarovina souměrnostifis. piano inclinatonakloněná rovinafis. piano di polarizzazionepolarizační rovina

Podstatné jméno mužské

 1. plánpiano operativooperační plánpiano di lavoroplán prácepiani per il futuroplány do budoucnaecon. piano dei contiúčtová osnovaaer. piano di vololetový plánpiano di studistudijní plánpiano regolatoreregulační plán výstavbypiano dell'offerta formativavýchovně-vzdělávací plán
 2. návrh, nákres, rys

Přídavné jméno

 • Piův, týkající se Pia papeže

Vyskytuje se v

ammezzato: piano ammezzatomezanin, mezipatro

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

cameriera: cameriera ai pianipokojská

curva: curva pianarovinná křivka

escogitare: escogitare un pianozosnovat plán

figura: figura di primo pianovůdčí osobnost

figura: figura pianarovinný obrazec, plošný útvar

inclinato: geom. piano inclinatonakloněná rovina

nodo: nodo pianoambulanční uzel

piatto: piatto fondo/pianohluboký/plytký talíř

primo: primo pianoprvní patro

programmare: programmare un piano d'investimentisestavit investiční plán

rialzato: piano rialzatozvýšené/vyvýšené přízemí

scombussolare: scombussolare i piani a qudělat komu čáru přes rozpočet, nabourat komu plány

simmetria: asse/piano di simmetriaosa/rovina souměrnosti

superficie: mat. superficie pianarovina

superiore: piano superiorehorní patro

tavolo: piano del/lampada da tavolostolní deska/lampa

terra: piano terrapřízemí

terreno: piano terrenopřízemí

territoriale: piano territorialeúzemní plán

torta: torta a pianipatrový dort

abitare: Abitiamo al secondo piano.Bydlíme ve druhém poschodí.

ottavo: Abita all'ottavo piano.Bydlí v osmém patře.

reticente: È reticente sui propri piani.O svých plánech mlčí.

deska: varná deska sporákupiano (di) cottura

křivka: geom. rovinná/prostorová křivkacurva piana/spaziale

ladič: ladič pianaccordatore di pianoforti

nabourat: nabourat komu plánysconvolgere/scombussolare i piani di q

nakloněný: fyz. nakloněná rovinapiano inclinato

patro: v prvním patřeal primo piano

patrový: patrový autobusautobus a due piani

plán: podle plánusecondo il piano

plochý: plochý talířpiatto piano

popředí: v popředíin primo piano

poschodí: v prvním poschodíal primo piano

poschoďový: poschoďový autobusautobus a due piani

poschoďový: poschoďová budovaedificio a piani

první: první patroprimo piano

překazit: překazit komu plányfrustrare i piani di q

rovina: fyz. nakloněná rovinapiano inclinato

souměrnost: osa/rovina souměrnostiasse /piano di simmetria

splátkový: splátkový kalendářpiano di pagamenti

talíř: mělký talířpiatto piano

územní: územní plánpiano territoriale

varný: varná plocha/deska plotny ap.superficie di/piano (di) cottura

zkřížit: zkřížit čí plánysventare i piani di q

zvolna: jít zvolnaandare lentamente/piano

brzdit: Brzdi!v autě ap. Frena!, ne tak zhurta přen. Piano!

podle: Všechno jde podle plánu.Tutto va secondo i piani.

ubrat: Uber (trošku)! ne tak zhurta(Vacci) piano!

vyšší: ve vyšších patrechai piani più alti/elevati

čára: udělat komu čáru přes rozpočetostacolare i piani di q

housle: přen. hrát druhé houslerestare in/avere un ruolo di secondo piano

popředí: dostat se do popředízájmu ap. passare/venire in primo piano, vyniknout ap. mettersi in luce

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetintralciare i piani di q

zhurta: Ne tak zhurta! zlehka, pomaluPiano!, Calma!