Hlavní obsah

figura

Podstatné jméno ženské

  1. tvar, forma, obrysin figura umanalidsky
  2. postava, figura, tělofigura snellaštíhlá postava
  3. osobnost, postava umění, sportu ap.figura di primo pianovůdčí osobnost
  4. obrázek, ilustrace v knize ap.figura a coloribarevný obrázek
  5. figurkafigura di bronzobronzová figurka
  6. di qc symbol čehoLa colomba è figura della pace.Holubice je symbolem míru.
  7. ztělesnění, zosobnění
  8. dojem zanechanýHa fatto bella figura con lei.Udělal na ni dobrý dojem.Fa figura.Je pěkná.fare la figura dello sciocco/scemoudělat ze sebe blbce/hlupákafare bella figura con qudělat (dobrý) dojem, zapůsobit na koho, dobře se předvést, blýsknout se před kýmfare una brutta figuraudělat ostudu, znemožnit se
  9. útvar, obrazec geometrickýfigura pianarovinný obrazec, plošný útvarfigura retoricařečnický obrat
  10. figurka šachová ap.

Vyskytuje se v

obrat: figura retoricařečnický obrat

obrazně: detto in senso figuratoobrazně řečeno

obrazný: espressione figurataling. obrazné pojmenování

ostuda: disonorare q, ztrapnit ap. mettere q in imbarazzo, fare una brutta figura a q, fare q vergognare(u)dělat ostudu komu

řečnický: figura retoricařečnický obrat

význam: in senso figuratov přeneseném významu

znemožnit: fare una pessima figuraznemožnit se

figurovat: Il suo nome non figura tra ...Jeho jméno nefiguruje mezi...

vyznamenat se: Non ha fatto bella figura.Moc se nevyznamenal.

záležet: Ci teneva molto a fare bella figura.Velice jí záleželo na tom, aby udělala dobrý dojem.

zrovna: Figurati!To zrovna!

světlo: fare bella figura, farsi onore, dare un'ottima prova di séukázat se v dobrém světle

ukázat se: fare una bella/brutta figuraukázat se v dobrém/špatném světle

žurnál: oblečením come un figurino, dokonalý perfetto, impeccabile, vzorný modellojako ze žurnálu

figura: in figura umanalidsky

figurarsi: Figurati!Ale prosím tě/kdepak!

pezzo: šachové figur(k)ypezzi degli scacchi

significato: significato proprio/figuratodoslovný/přenesený význam

spicco: una figura di spiccovýrazná postava

allocco: Non fare la figura dell'allocco.Nedělej (ze sebe) blbečka/pitomce.

brutto: Non voglio fare una brutta figura.Nechci udělat špatný dojem.

figurino: È un figurino!Je jako ze žurnálu!

madonna: fare figura della Madonnairon. strašně se ztrapnit

merda: přen. vulg. fare una figura di merdapříšerně se ztrapnit, udělat ze sebe (totálního) vola

meschino: fare una figura meschina(u)dělat špatný dojem, zesměšnit se