Hlavní obsah

význam

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (myšlenkový obsah) senso m(slova ap. též) significato mv přeneseném významuin senso figurato
  2. (smysl) senso mTo nemá význam.Non ha senso.
  3. (důležitost) importanza fmít velký význam pro koho/coessere di grande importanza per q/qcpřikládat čemu velký významattribuire grande importanza a q/qc

Vyskytuje se v

okrajový: mít jen okrajový významessere di importanza marginale

připisovat: připisovat význam čemudare importanza a qc

přikládat: Nepřikládali tomu žádný význam.Non ci hanno attribuito nessuna importanza.

unikat: Uniká mi význam té věty.Mi sfugge il senso della frase.

amico: = podobné slovo v cizím jazyce s odlišným významemling. falso amico

annettere: přikládat čemu významannettere importanza a qc

importanza: přikládat význam čemudare importanza a qc

maggiore: zásadní význam čehomaggiore importanza di qc

primitivo: původní význam slovasignificato primitivo

rilievo: přikládat čemu (velký) významdare rilievo a qc

significato: doslovný/přenesený významsignificato proprio/figurato

volere: znamenat, mít významvoler dire

význam: v přeneseném významuin senso figurato