Hlavní obsah

význam

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (myšlenkový obsah) senso m(slova ap. též) significato mv přeneseném významuin senso figurato
  2. (smysl) senso mTo nemá význam.Non ha senso.
  3. (důležitost) importanza fmít velký význam pro koho/coessere di grande importanza per q/qcpřikládat čemu velký významattribuire grande importanza a q/qc

Vyskytuje se v

okrajový: mít jen okrajový významessere di importanza marginale

připisovat: připisovat význam čemudare importanza a qc

přikládat: Nepřikládali tomu žádný význam.Non ci hanno attribuito nessuna importanza.

přikládat: přikládat význam čemuattribuire/dare importanza a qc

unikat: Uniká mi význam té věty.Mi sfugge il senso della frase.

amico: ling. falso amico= podobné slovo v cizím jazyce s odlišným významem

annettere: annettere importanza a qcpřikládat čemu význam

importanza: dare importanza a qcpřikládat význam čemu

maggiore: maggiore importanza di qczásadní význam čeho

primitivo: significato primitivopůvodní význam slova

rilievo: dare rilievo a qcpřikládat čemu (velký) význam

significato: significato proprio/figuratodoslovný/přenesený význam

significato: essere di grande significato a q/per qcmít velký význam, být významný pro koho/co

volere: voler direznamenat, mít význam