Hlavní obsah

senso

Podstatné jméno mužské

  1. smysl prostředek vnímání ap.i cinque sensipět smyslůsenso dell'uditosluchperdere i sensiztratit vědomíriacquistare i sensinabýt vědomí, přijít k sobě
  2. pocit(y), cítění
  3. pocit viny ap.
  4. di qc smysl, cit pro co spravedlnost ap., cítění morální ap.buon senso, senso comunezdravý/selský rozumpiaceri dei sensitělesné požitky
  5. význam, smysl slova ap.avere sensodávat smyslai sensi della leggeve smyslu zákonain un certo senso ...v určitém smyslu ...
  6. směr pohybu ap.senso unicojednosměrkaa senso unicojednosměrný, přen. jednostranný pohled ap.in senso orario/antiorariopo/proti směru hodinových ručiček

Vyskytuje se v

antiorario: in senso antiorarioproti směru hodinových ručiček

cinque: i cinque sensipět smyslů

colpa: senso/sentimento di colpapocit viny/provinění

comune: senso comunezdravý/selský rozum

dovere: senso del doveresmysl pro povinnost

inganno: l'inganno dei sensimámení smyslů

insicurezza: senso di insicurezzapocit nejistoty

largo: in senso largov širším (slova) smyslu

lato: in senso latov širším (slova) smyslu

lunghezza: nel senso della lunghezzana délku, po délce rozříznout ap.

morale: senso moralesmysl pro morálku, mravní svědomí schopnost rozlišit správné a špatné

opposto: nella direzione opposta, in senso oppostoopačným směrem

orientamento: senso di/dell' orientamentoorientační smysl

pudore: senso di pudorepocit studu

riprendere: riprendere i sensiprobrat se, přijít k sobě

senso: senso dell'uditosluch

strada: strada a senso unicojednosměrka, jednosměrná ulice

traffico: traffico a senso unicojednosměrný provoz

misura: Non hai il senso della misura.Neznáš míru., Nevíš, kdy přestat.

umorismo: avere il senso dell'umorismomít smysl pro humor

orario: in senso orariove směru hodinových ručiček