Hlavní obsah

comune

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. společný všech ap., sdílený, erárníin comunespolečný, společně činěnýavere qc in comunemít co společného, sdílet cointeressi comunispolečné zájmyproprietà comunespolečné vlastnictvíper il bene comunepro společné blaho/dobrofossa comunehromadný/masový hrobdi genere comuneobourodý stejný pro mužský i ženský rod
  2. (vše)obecný většinový i v názvech ap.senso comunezdravý/selský rozum
  3. běžný, obyčejný, obvyklý, normální, všední jako je většinadi uso comuneběžně užívanýnon comuneneobyčejný, neobvyklýluogo comuneběžná věc, přen. klišé, obehraná frázediritto comunezvykové/obyčejové právo

Podstatné jméno mužské

  1. normál, běžný stavfuori del comunemimořádný, neobyčejný
  2. plavčík námořník nejnižší hodnosti

Podstatné jméno ženské

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

tenia: tenia (comune)tasemnice (bezbranná)

accordo: di comune accordopo vzájemné dohodě

campagnolo: topo campagnolo (comune)hraboš polní

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

comune: in comunespolečný, společně činěný

corvo: corvo comunehavran polní

denominatore: denominatore comunei přen. společný jmenovatel

divisore: massimo comune divisorenejvětší společný dělitel

fossa: fossa comunemasový hrob

gabbiano: zool. gabbiano comuneracek chechtavý

garofano: bot. garofano comunehvozdík zahradní karafiát

gheppio: gheppio comunepoštolka obecná

gufo: gufo comunekalous ušatý

lino: lino comunelen setý

luogo: luogo comunestále omílaná fráze

papavero: bot. papavero comune/rosolacciomák vlčí

pellicano: pellicano comune/biancopelikán bílý

poiana: poiana comunekáně lesní

pratica: pratica comuneběžný postup

pratolina: pratolina comunesedmikráska obecná, fam. chudobka

rana: rana verde/comuneskokan zelený

rondine: rondine comunevlaštovka obecná

senso: buon senso, senso comunezdravý/selský rozum

serpente: serpente corallo (comune)korálovec

tarassaco: tarassaco comunepampeliška lékařská

topo: topo campagnolo (comune)hraboš polní

veccia: veccia comunevikev setá

vipera: vipera comunezmije skvrnitá/jurská

presso: Lavora presso il comune.Pracuje na radnici.

babský: salvia comunebot. babské ucho šalvěj lékařská

blaho: bene comune, interesse generaleobecné blaho

fráze: luogo comuneotřepaná fráze

jmenovatel: il minimo comune denominatoremat. nejmenší společný jmenovatel

kalous: gufo comunekalous ušatý

mák: papavero comune, rosolaccio bot. vlčí mák

masový: fossa comunemasový hrob

obyčejný: gente comuneobyčejní lidé

prostý: gente ordinaria/comuneprostý lid

réva: vite (comune)bot. vinná réva

řadový: cittadino comuneřadový občan

skokan: rana comune/verdeskokan zelený

sluníčko: coccinella septempunctata/comune/dai sette puntislunéčko sedmitečné

společný: sforzo comune/congiuntospolečné úsilí

úřad: comune obecní úřad

vinný: vite (comune)bot. vinná réva

zajíc: lepre comunezool. zajíc polní

obehraný: Questo è un luogo comune.To už je obehrané. klišé ap.

praxe: pratica comuneběžná praxe

canna: canna (comune)rákos, trsť rákosovitá