Hlavní obsah

accordo

Podstatné jméno mužské

  1. soulad, harmonied'accordo con qcv souladu s čím
  2. souhlas, shodaNon sono d'accordo.Nesouhlasím.D'accordo!Dobrá!, Platí!, Tak jo!, Souhlas!, Ok!essere d'accordosouhlasit
  3. dohoda, smlouva, paktaccordo quadrorámcová dohodavenire a un accordodospět k dohodě, domluvit sedi comune accordopo vzájemné dohodě
  4. akord, souzvuk
  5. shoda, kongruence

Vyskytuje se v

a: venire a un accordodospět k dohodě

accordo: accordo quadrorámcová dohoda

cartello: accordo di cartellokartelová dohoda

partenariato: accordo di partenariatodohoda o partnerské spolupráci

quadro: dir. accordo quadrorámcová dohoda

raggiungere: raggiungere un accordodosáhnout dohody, dohodnout se

tacito: tacito accordo di qtichý souhlas koho

dohoda: fare un accordouzavřít dohodu

domluva: previo accordopo předchozí domluvě

dosáhnout: raggiungere un accordodosáhnout dohody

poskytnout: aprire/accordare un credito a q, prodejce fare credito a qposkytnout úvěr komu

povolení: concedere/accordare a q il permesso di qcudělit komu povolení k čemu

předchozí: in base agli accordi precedentipo předchozí dohodě

souhlas: chiedere accordo a qpožádat koho o souhlas

accordare: accordare un permessoudělit/poskytnout povolení