Hlavní obsah

souhlas

Podstatné jméno, rod mužský

  • čí consenso m di q, s čím accordo m con qc(schválení) approvazione fse souhlasem kohocon il consenso di qpožádat koho o souhlaschiedere accordo a q

Vyskytuje se v

tichý: tichý souhlasapprovazione tacita

demonstrovat: Odchodem demonstroval svůj nesouhlas.Andando via ha manifestato il proprio disaccordo.

mimo: Mimo mě všichni souhlasili.Tranne me erano tutti d'accordo.

plně: Plně s vámi souhlasím.Sono pienamente d'accordo con lei.

souhlasit: Souhlasíte?D'accordo?

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.Tace, quindi acconsente.

accordo: Dobrá!, Platí!, Tak jo!, Souhlas!, Ok!D'accordo!

benedizione: rodičovský souhlasbenedizione paterna

beneplacito: dát souhlas komu k čemudare il beneplacito a q/qc

braccetto: vést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kýmandare a braccetto con q

concorde: souhlasit, ztotožňovat se s čímessere concorde con qc

consenso: písemný/ústní souhlasconsenso scritto/orale

disaccordo: nesouhlasit, neztotožňovat se s čím, neshodovat se na čemessere in disaccordo su qc

esplicito: explicitní souhlasconsenso esplicito

grinza: do puntíku souhlasit, neskřípat, nedrhnout po logické stráncepřen. non fare una grinza

inteso: pochopit co, souhlasit s čím projevit porozuměnídarsi per inteso di qc

tacito: tichý souhlas kohotacito accordo di q

ora: Někdy souhlasí, jindy ne.Ora dice di sì, ora di no.

più: Většina nesouhlasí.I più non approvano.

quotare: Souhlas!, Moje řeč!Quoto!

tranne: Kromě mě všichni souhlasili.Tranne me erano tutti d'accordo.

eco: přizvukovat komu, souhlasit s kýmfare eco a q

: Souhlasit.Dire di sì.

tacere: Kdo mlčí, souhlasí., Mlčení znamená souhlas.Chi tace, acconsente.

souhlas: se souhlasem kohocon il consenso di q