Hlavní obsah

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. ano kladná odpověďMi aspettavo un sì.Očekával jsem kladnou odpověď.
  2. pro souhlasný hlas

Vyskytuje se v

cenno: souhlasně kývnout, přikývnoutfar cenno di sì

: ani ano, ani nené sì né no

propenso: být (spíše) pro souhlasitessere propenso per il sì

: tak, aby...sì che...

subito: hned jaksubito che, subito (sì) come

ah: Opravdu?Ah, sì?

certo: Jistě, že ano!Certo che sì!

che: Ale jistě!, Jasně!Che sì!

insomma: Takže, půjdeš, nebo ne?Insomma, vieni sì o no?

no: Přijdeš nebo ne?Vieni sì o no?

ora: Někdy souhlasí, jindy ne.Ora dice di sì, ora di no.

presumere: Předpokládám, že ano.Presumo di sì.

semplice: Odpověz prostě ano nebo ne.Rispondi con un semplice sì o no.

sperare: Doufejme, že ano/ne.Speriamo di sì/no.

kladně: odpovědět kladněrispondere affermativamente/di sì

zjišťovací: ling. otázka zjišťovacíinterrogativa di tipo sì/no

ale: To je ale auto!Che macchina!, Questa sì che è un'auto!

ano: Myslím, že ano.Penso di sì.

asi: Je doma? — Asi ano.È a casa? — Direi di sì.

doufat: Doufám, že ano/ne.Spero di sì/no.

líbit: To si dám líbit!Questo sì che mi piace!

miláček: Ano, miláčku!Sì, amore.

pokývat: Souhlasně pokýval hlavou.Ha fatto un cenno di sì con la testa.

předpokládat: Předpokládám, že ano/ne.Suppongo di sì/no.

říct: Řekl bych, že ano.Direi di sì.

sice: Sice zaplatil, ale pozdě.Ha pagato sì, ma troppo tardi.

vyznat se: expr. Ten se ale vyzná!Quello sì che ci sa fare!

že: Myslím, že ano/ne.Credo di sì/no.