Hlavní obsah

no

Příslovce

  • neVieni sì o no?Přijdeš nebo ne?Ha detto di no.Řekl, že ne.Ti piace, no?Líbí se ti, ne?perché no?proč ne?no davveroopravdu neno e poi none a ne

Podstatné jméno mužské neměnné

  • ne negativní odpověďdire un no risolutoříct rezolutní NE

Vyskytuje se v

anzi: spíšeanzi che no

bello: rozhodné NEun bel NO

bravo: (Su) da bravo!Buď tak hodný!, No tak! výzva ap.

buonora: alla buonora(no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.

che: možná že (ne)forse che (no)

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

forza: Forza!Do toho!, Vzhůru!, No (tak)! povzbuzení

: ani ano, ani nené sì né no

: spíše anopiù sì che no

allora: E allora?No a co?, Co má být?

beh: Beh, che c'è?No tak, co je?

buono: Questa è buona!No, to je dobré!, To se (ti) povedlo!

certo: Někdo přišel, někdo ne.Certi sono arrivati, altri no.

dolere: Je mi líto, že nemohu nic dělat.Mi duole di no poter fare nulla.

dunque: Dunque?Tak co?, No? vybídnutí k odpovědi

e: E dai!Tak pojď!, No tak do toho!

ebbene: Ebbene?No a?, Takže? Co z toho vyplývá?

ecco: Eccoti finalmente.No to je dost že jdeš.

fregare: Chi se ne frega?No a?, Co na tom?, Koho to zajímá?

insomma: Takže, půjdeš, nebo ne?Insomma, vieni sì o no?

o: Rozuměl(a) jsi, nebo ne?Hai capito o no?

ora: Někdy souhlasí, jindy ne.Ora dice di sì, ora di no.

però: Però, niente male!No teda, vypadá to dobře!

pure: Andiamo pure!No tak pojďme!

questo: (E) con questo?No a (co)?

semplice: Odpověz prostě ano nebo ne.Rispondi con un semplice sì o no.

sperare: Doufejme, že ano/ne.Speriamo di sì/no.

su: Su, coraggio!No tak, odvahu!

video: Zvuk jede, ale obraz ne.L'audio funziona, il video no.

anima: All'anima!No toto! údiv ap.

giusto: Giust'appunto!, Giustappunto!No právě!

sfidare: Sfido (io)!No samozřejmě!, To se dalo čekat!

komentář: bez komentáře(non c'è) niente da dire, no comment

konečně: Finalmente!No konečně!

ne: Ale ne!Oh no!

no: E allora?, E con questo/ciò?No a (co)?

ovšem: ovšemže necerto che no

pravděpodobně: Pravděpodobně ne.Probabilmente no.

proto: Meno male!No proto!

tohle: ma che!, nemmeno per idea!no tohle!

zatím: zatím (ještě) nenon ancora, finora no

zjišťovací: ling. otázka zjišťovacíinterrogativa di tipo sì/no

a: E allora?, E quindi?No a? co má být

ale: Ma dai!Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícně

asi: Asi ne.Direi di no.

doufat: Doufám, že ano/ne.Spero di sì/no.

dožít se: Nedožil se osvobození...No ha vissuto fino a vedere la liberazione...

fuk: Je mi to fuk.Me ne infischio., Me ne frego., No me ne importa un fico secco.

kdepak: Přinesl to? Kdepak!L'ha portato? Certo che no!

myslet: Myslím, že ne.Credo/Penso di no.

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Smettila, se no, non mi controllo più!

nikoli: Myslím, že nikoli.Penso di no.

právě: Esatto!No právě!

prosím: Ecco!No prosím!

předpokládat: Předpokládám, že ano/ne.Suppongo di sì/no.

tak: Dai!No tak! vybídnutí ap.

třeba: Mám to otevřít? Třeba.Devo aprirlo? Perché no.

tušit: Vůbec netuším. nemám ponětíNo ho (la minima) idea.

určitě: určitě necerto che no

vyklopit: Dai, sputa il rospo.No, tak to vyklop.

zřejmě: Zřejmě ne.Probabilmente no.

že: Myslím, že ano/ne.Credo di sì/no.

den: Dnes nemám svůj den.Ho una giornata no.

nebo: ... nebo (uvidíš)! pohrůžka... se no vedrai!, ... altrimenti ...!

podržet: Ma pensa te!No to mě podrž!

tento: Accidenti!No toto! údiv ap.

nazdar: nepříjemné překvapení accidenti, acciderbano nazdar