Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) ma(důrazný rozpor) peròRád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.
  2. (stupňování, zesílení významu)Ale i tak to není tak snadné.Tuttavia non è così facile.nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...ale i taktuttavia

Částice

  • údivma(zdůraznění) cheAle jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!To je ale auto!Che macchina!

Citoslovce

  • nesouhlasmahAle ne!Oh no!

Vyskytuje se v

tornante: (ala) tornantekrajní záložník, spojka křídlový hráč

ala: ala rotantelist rotoru vrtulníku

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

anzi: che anziprávě naopak, ale kdepak

bravo: Bravo il furbo!Ty seš ale pěkně mazanej!

canto: d'altro cantona druhé straně, zato však, zato ale

dai: Ma dai!Ale no tak! pochybnosti ap.

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

figurarsi: Figurati!Ale prosím tě/kdepak!

niente: niente affatto(ale) vůbec ne

privo: zool. privo di alibezkřídlý hmyz

resto: ma del restoale (na druhé straně) zase

soltanto: soltanto che(jen) pokud, jenže, ale

stendere: stendere le aliroztáhnout křídla

tarpare: přen. tarpare le ali a qpřistřihnout křidýlka komu

altro: Stupido che non sei altro!Ty jsi ale hloupý.

beato: Beato te!Ty se ale máš!

che: Che bello!To je ale krása!

che: Che macchina!To je ale auto!

che: Che sì!Ale jistě!, Jasně!

colore: Era pallido, ma poi ha ripreso colore.Byl bledý, ale potom zase dostal barvu.

combinazione: Che combinazione!To je ale náhoda!

come: Come è cresciuto!Ten ale vyrostl!

comica: Che comica!To je ale komedie!

compenso: Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.

comunque: Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.

conciarsi: Come ti sei conciato!Ty ses ale zřídil!, Ty ale vypadáš!

cranio: È un bel cranio!To je ale hlava/bedna!

faccia: Hai una faccia tosta.Ty jsi ale drzý!

fortunato: Fortunato te!Ty se (ale) máš!

grande: Come sei diventato grande!Tys ale vyrostl!

immaginare: Disturbo? Ma s'immagini!Ruším? Ale kdepak! vůbec ne

immoralità: Questa è un'immoralità!To je ale nehoráznost!

ma: È una materia difficile, ma interessante.Je to náročný, ale zajímavý předmět.

ma: Ma parliamo d'altro.Ale mluvme o něčem jiném.

ma: Ma che vergogna!To je ale ostuda!

peccato: Che peccato!To je (ale) škoda!

però: È strano, però è così.Je to divné, ale (už) je to tak.

piacevole: Che sorpresa piacevole!To je ale milé překvapení!

prevenire: Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.

quale: Quale disastro!To je (ale) pohroma!

quando: Ma quando mai?(Ale) kdepak!

ridursi: Come ti se ridotto!Ty ses ale zřídil!

sbattere: sbattere le alimávat křídly

sfiga: Che sfiga!To je ale pech!

sorpresa: Che sorpresa!To je ale překvapení!

strano: Che strano!To je (ale) divné!

stronza: Che stronza!To je ale kráva!

stronzo: Stronzo che non sei altro.Ty jsi ale debil.

su: Su su ...Ale no tak ...

tuttavia: Tuttavia non è così facile.Ale i tak to není tak snadné.

vergogna: Ma che vergogna!To je (ale) ostuda!

video: L'audio funziona, il video no.Zvuk jede, ale obraz ne.

altro: Tutt'altro!Ale kdepak!, Právě naopak!, Vůbec ne!

bruciarsi: přen. bruciarsi le alispálit si prsty

che: Ma che!Ale kdepak!, Ani náhodou!

facile: È più facile a dirsi che a farsi.To se snadno řekne (,ale hůř udělá).

felice: Felice te!Ty máš ale kliku!, Ty se máš!

scoperta: Che/Bella scoperta!iron. To je ale objev!, Tos objevil Ameriku!

tardi: Meglio tardi che mai.Pozdě, ale přece., Lépe pozdě, než vůbec.

i: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

křidélko: smažená kuřecí křidýlkaali di pollo fritte

ne: Ale ne!Oh no!

překvapení: To je ale překvapení!Che sorpresa!

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...

špalír: udělat špalír dav ap.fare ala

vložka: vložka s křidélkyassorbente con le ali

vůbec: (ale) vůbec neniente affatto

zamávat: zamávat křídly(s)battere le ali

zase: ale zasema del resto

bída: To je (ale) bída! o kvalitě ap.Che infamia!

dotknout se: Nechci se tě nějak dotknout, ale...Non voglio farti del male, ma...

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma.

hanba: To je ale hanba!Che vergogna!

hloupost: To je (ale) hloupost!Che sciocchezza!

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

chlívek: Tady je ale chlívek!Che casino!

kazit: Nechci ti kazit radost, ale...Non ti voglio rovinare la gioia, ma...

krása: To je ale krása!Che bellezza!

milý: To je ale milé překvapení!Che sorpresa piacevole!

nehoráznost: To je ale nehoráznost!Che impudenza!

nerad: Nerad to říkám, ale ...Mi dispiace dirlo, ma ...

co: ale covyjádření lhostejnosti non fa niente

kde: ale kdecerto che no, assolutamente no, vůbec ne niente affatto, per niente

proto: ale proto, proto přecenicméně nondimeno, tuttavia

přece: a přece, ale přece, však přecetuttavia, eppure