Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) ma(důrazný rozpor) peròRád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.
  2. (stupňování, zesílení významu)Ale i tak to není tak snadné.Tuttavia non è così facile.nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...ale i taktuttavia

Částice

  • údivma(zdůraznění) cheAle jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!To je ale auto!Che macchina!

Citoslovce

  • nesouhlasmahAle ne!Oh no!

Vyskytuje se v

tornante: krajní záložník, spojka křídlový hráč(ala) tornante

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

anzi: che anziprávě naopak, ale kdepak

bravo: Bravo il furbo!Ty seš ale pěkně mazanej!

canto: d'altro cantona druhé straně, zato však, zato ale

dai: Ma dai!Ale no tak! pochybnosti ap.

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

figurarsi: Figurati!Ale prosím tě/kdepak!

niente: niente affatto(ale) vůbec ne

privo: bezkřídlý hmyzzool. privo di ali

resto: ma del restoale (na druhé straně) zase

soltanto: soltanto che(jen) pokud, jenže, ale

stendere: roztáhnout křídlastendere le ali

tarpare: přistřihnout křidýlka komupřen. tarpare le ali a q

altro: Stupido che non sei altro!Ty jsi ale hloupý.

beato: Beato te!Ty se ale máš!

che: Che bello!To je ale krása!

colore: Era pallido, ma poi ha ripreso colore.Byl bledý, ale potom zase dostal barvu.

combinazione: Che combinazione!To je ale náhoda!

come: Come è cresciuto!Ten ale vyrostl!

comica: Che comica!To je ale komedie!

compenso: Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.

comunque: Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.

conciarsi: Come ti sei conciato!Ty ses ale zřídil!, Ty ale vypadáš!

cranio: È un bel cranio!To je ale hlava/bedna!

faccia: Hai una faccia tosta.Ty jsi ale drzý!

fortunato: Fortunato te!Ty se (ale) máš!

grande: Come sei diventato grande!Tys ale vyrostl!

immaginare: Disturbo? Ma s'immagini!Ruším? Ale kdepak! vůbec ne

immoralità: Questa è un'immoralità!To je ale nehoráznost!

ma: È una materia difficile, ma interessante.Je to náročný, ale zajímavý předmět.

peccato: Che peccato!To je (ale) škoda!

però: È strano, però è così.Je to divné, ale (už) je to tak.

piacevole: Che sorpresa piacevole!To je ale milé překvapení!

prevenire: Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.

quale: Quale disastro!To je (ale) pohroma!

quando: Ma quando mai?(Ale) kdepak!

ridursi: Come ti se ridotto!Ty ses ale zřídil!

sbattere: mávat křídlysbattere le ali

sfiga: Che sfiga!To je ale pech!

sorpresa: Che sorpresa!To je ale překvapení!

strano: Che strano!To je (ale) divné!

stronza: Che stronza!To je ale kráva!

stronzo: Stronzo che non sei altro.Ty jsi ale debil.

su: Su su ...Ale no tak ...

tuttavia: Tuttavia non è così facile.Ale i tak to není tak snadné.

vergogna: Ma che vergogna!To je (ale) ostuda!

video: L'audio funziona, il video no.Zvuk jede, ale obraz ne.

bruciarsi: spálit si prstypřen. bruciarsi le ali

facile: È più facile a dirsi che a farsi.To se snadno řekne (,ale hůř udělá).

felice: Felice te!Ty máš ale kliku!, Ty se máš!

scoperta: Che/Bella scoperta!iron. To je ale objev!, Tos objevil Ameriku!

tardi: Meglio tardi che mai.Pozdě, ale přece., Lépe pozdě, než vůbec.

ale: non solo ... ma anche ...nejen ... ale i ...

i: non solo ... ma anche ...nejen ... ale i ...

křidélko: smažená kuřecí křidýlkaali di pollo fritte

ne: Oh no!Ale ne!

překvapení: Che sorpresa!To je ale překvapení!

strana: da una parte ..., dall'altra ...na jedné straně..., ale na straně druhé...

špalír: udělat špalír dav ap.fare ala

vložka: vložka s křidélkyassorbente con le ali

vůbec: niente affatto(ale) vůbec ne

zamávat: zamávat křídly(s)battere le ali

zase: ma del restoale zase

bída: Che infamia!To je (ale) bída! o kvalitě ap.

dotknout se: Non voglio farti del male, ma...Nechci se tě nějak dotknout, ale...

háček: C'è però un intoppo., Ma c'è un ma.Má to ale (jeden) háček.

hanba: Che vergogna!To je ale hanba!

hloupost: Che sciocchezza!To je (ale) hloupost!

hrozně: Mi piacerebbe molto venire ma...Hrozně rád bych přišel, ale...

chlívek: Che casino!Tady je ale chlívek!

kazit: Non ti voglio rovinare la gioia, ma...Nechci ti kazit radost, ale...

krása: Che bellezza!To je ale krása!

milý: Che sorpresa piacevole!To je ale milé překvapení!

nehoráznost: Che impudenza!To je ale nehoráznost!

nerad: Mi dispiace dirlo, ma ...Nerad to říkám, ale ...

odpustit: Scusa ma così non va!Odpusť, ale takhle to nejde!

předběhnout: Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.

sice: Ha pagato sì, ma troppo tardi.Sice zaplatil, ale pozdě.

smůla: Che peccato!, hovor. Che sfiga!To je ale smůla.

škoda: Che peccato!To je ale škoda!

štěstí: Che fortuna!, Beato/-a te!Ty máš ale štěstí!

ten, ta, to: Questa non è la fine., Non finisce così.Tím to ale nekončí.

uvědomovat si: Io me ne rendo conto, ma...Já si to uvědomuji, ale...

vydařit se: Il tempo non era proprio ideale, ma...Počasí se moc nevydařilo, ale...

ala: list rotoru vrtulníkuala rotante

co: vyjádření lhostejnosti non fa nienteale co

kde: certo che no, assolutamente no, vůbec ne niente affatto, per nienteale kde

proto: nicméně nondimeno, tuttaviaale proto, proto přece

přece: tuttavia, eppurea přece, ale přece, však přece

vylekat: Mi hai spaventato!Tys mě ale vylekal!

vyznat se: Quello sì che ci sa fare!expr. Ten se ale vyzná!

vždyť: Eppure gliel'avevo detto.Ale vždyť jsem mu to řekl.

zakřiknout: Non voglio parlare troppo presto, però ...Nechci to zakřiknout, ale...

houby: Sciocchezze!, Un corno!Ale houby!

klika: Beato te!, Che fortunato sei!Ty máš ale kliku!