Hlavní obsah

i

Podstatné jméno ženské

  • písmeno a hláska ii grecaypsiloni lungapísmeno j

Člen

  • člen určitý muž. rodu v mn. č.

Vyskytuje se v

anche: ačkoli, přestože, i kdybyanche se

caccia: lov na vysokou i velkou zvěř lev ap.caccia grossa

dispetto: navzdory čemu, i přes co nepřízeň, rady ap.a dispetto di qc

non: nejenže, jakož i, natožnon che

nonostante: (i) přesto všechnononostante tutto

pertanto: nicméně, i tak, (a) přestonon pertanto

assicurare: zabezpečit okna i dveřeassicurare porte e finestre

comunque: Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.

magari: Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!

oltre: Potrvá to (i) déle než týden.Durerà una settimana e oltre.

perfino: Věděli to všichni, dokonce i on.Lo sapevano tutti, perfino lui.

camicia: rozdat se, dát i to poslední být štědrýpřen. dare (anche) la camicia