Hlavní obsah

i

Podstatné jméno ženské

  • písmeno a hláska ii grecaypsiloni lungapísmeno j

Člen

  • člen určitý muž. rodu v mn. č.

Vyskytuje se v

albore: gli alboridi qc počátky, úsvit čeho

Alpi: le AlpiAlpy

altro: (gli) altriostatní, druzí

anno: gli anniroky, léta doba

antichità: le antichitàstarožitnosti, antikvity

avversità: le avversitànepřízeň (osudu), nesnáze, strasti

bermuda: i bermudabermudy kraťasy

Bermude: le BermudeBermudy

bisognoso: i bisognosipotřební, chudí lidé

budello: le budellastřeva

calare: calare/calarsi le brachevycouvat, couvnout zbaběle, podělat se upustit od záměru

abbagliante: accendere gli abbagliantizapnout dálková světla

abbassare: abbassare il sipariospustit oponu

accapponarsi: far accapponare la pellezpůsobit husí kůži

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

accendere: accendere il motorenastartovat (motor)

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accogliere: accogliere la richiestavyhovět žádosti

accompagnare: accompagnare q con lo sguardosledovat koho pohledem

accontentare: accontentare i desideri di qsplnit přání koho

acconto: acconto per la mercezáloha na zboží

accostare: accostare la portapřivřít dveře

addormentato: la Bella AddormentataŠípková Růženka

addosso: mettere gli occhi addosso a qupřít zrak na koho

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adriatico: il mare AdriaticoJaderské moře

affidabile: la macchina più affidabilenejspolehlivější auto

affidare: affidare il figlio a qsvěřit dítě komu

affissare: affissare gli occhi in q/qcupřeně se (za)dívat, upřít zrak na koho/co, upřeně pozorovat koho/co

afflitto: gli afflittitrpící (lidé)

affrettare: affrettare il passopřidat do kroku

agghiacciare: agghiacciare il sangue a qnahánět komu strach, až stydne krev v žilách

aggrottare: aggrottare le sopraccigliazamračit se

aguzzare: aguzzare le orecchienastražit uši, zbystřit sluch

allacciare: allacciare le cinturepřipoutat se pásem, připásat se

allacciarsi: allacciarsi le scarpezavázat si tkaničky, zašněrovat si boty

allargare: allargare la cintapovolit (si) pásek

allenare: allenare la vocetrénovat (si) hlas

allungare: allungare le vacanzeprodloužit (si) prázdniny

allungarsi: Le giornate si allungano.Dny se prodlužují.

alto: il più alto possibileco nejvýše

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

alzare: alzare le spallepokrčit rameny lhostejně ap.

ammalato: gli ammalatinemocní

ammennicolo: gli ammennicolirůzné drobnosti, serepetičky

amministrare: amministrare la giustiziavykonávat spravedlnost

amore: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

amoroso: il mio amorosomůj milý/miláček

andare: Il prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...

annodare: annodare la cravattauvázat (si) kravatu

anta: dopo gli antapo čtyřicítce, padesátce ap.

antefatto: gli antefatti di qcudálosti předcházející čemu

antibiotico: prendere gli antibioticibrát antibiotika

anticipare: anticipare la partenzapředčasně odjet, uspíšit odjezd

antistante: la piazza antistante (al)la stazionenáměstí před nádražím

anziano: il più anzianonejstarší

appagare: appagare la fameutišit hlad

apparecchio: apparecchio ortodontico/per i dentirovnátka

apparenza: salvare le apparenzened(áv)at navenek nic znát potíže ap.

appiccare: appiccare il fuoco a qczapálit, podpálit co

applicare: applicare la mente a qcvěnovat se čemu, zabývat se čím mentálně ap.

appoggiare: appoggiare la vocezvýšit hlas

aprire: aprire il giocozahájit hru v šachu

arma: deporre le armisložit zbraně

arricciare: arricciare il pelonaježit srst zvířata

arrovellarsi: arrovellarsi (il cervello)lámat si hlavu

arruffare: i přen. arruffare il pelo(na)ježit se

articolo: articoli per la scuolaškolní potřeby

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

asciugare: far asciugare il bucatodát schnout prádlo

asciutto: avere la gola asciuttamít sucho v krku/vyprahlo

ascoltare: ascoltare la radioposlouchat rádio

aspettativa: deludere le aspettative di qzklamat očekávání koho

assente: assente con la menteduchem nepřítomný

assicurazione: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

assorbire: assorbire la lucepohltit světlo

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost