Hlavní obsah

alto

Přídavné jméno

 1. vysokýun albero alto 20 metridvacet metrů vysoký stromQuanto sei alto?Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?È più alto di me.Je vyšší než já.in altovysoko, vzhůruprezzi altivysoké cenyad alto rischiovysoce rizikovýmorale altodobrá nálada, optimistické naladěníMani in alto!Ruce vzhůru!
 2. vysoko položený, horní část ap.Il sole è alto sull'orizzonte.Slunce je vysoko nad obzorem.
 3. hluboký o moři ap.alta mareapříliv nejvyšší stav hladiny
 4. hlasitý, silný hlas ap.parlare ad alta vocemluvit nahlasad alto volumenahlas (puštěný), hlasitý hudba ap.
 5. vysoký tón
 6. altový nástroj ap.
 7. severní část země ap.
 8. horní tok řeky ap.
 9. raný blízko počátkualto medioevoraný středověk
 10. pokročilý noc, čas ap., vrcholný fázealta stagionehlavní sezónaalto tradimentovelezrada

Podstatné jméno mužské

 1. vršek, hořejšek horní částverso l'altonahoru, vzhůrudall'altoi přen. shora
 2. výše nebesa ap.

Vyskytuje se v

papavero: (alto) papaverovelké zvíře, papaláš mocný člověk

ad: ad alta vocenahlas, hlasitě

ad: ad alta velocitàvysokorychlostní, vysokou rychlostí

albero: alberi ad alto fustovysoké stromy

borghesia: alta/media/piccola borghesiavyšší/střední/malá buržoazie

camera: camera altahorní komora/sněmovna

capacità: di alta capacitàvysokokapacitní baterie ap., vysokorychlostní trať

clero: alto clerovyšší klérus

commissariato: alto commissariatovysoký komisariát

commissario: alto commissario per qcvysoký komisař pro co

congiuntura: alta congiunturakonjunktura, ekonomický růst

costo: merce di basso/alto costolevné/drahé zboží

definizione: schermo ad alta definizioneobrazovka s vysokým rozlišením

densità: ad alta densitào vysoké hustotě

fedeltà: fis. alta fedeltàvysoká kvalita reprodukce zvuku

frequenza: ad alta frequenzavysokofrekvenční

fronte: fronte altavysoké čelo

livello: ad alto livellona vysoké úrovni

maglione: maglione a collo altorolák

mare: in alto marena širém moři

marea: alta mareapříliv nejvyšší stav hladiny

medioevo: alto/basso medioevoraný/pozdní středověk

mirare: mirare in alto/lontanomít vysoké cíle, mířit vysoko

moda: alta modahaute couture, vysoké krejčovství

onda: onde basse/altenízké/vysoké vlny

parlare: parlare a voce alta/bassamluvit nahlas/potichu

portare: portare in altovynášet, velebit koho

pressione: med. la pressione bassa/altanízký/vysoký (krevní) tlak

pressione: tecn. tubo ad alta pressionetlaková/vysokotlaká hadice

prestazione: ad alte prestazionivysoce výkonný

profilo: di alto profilopřitahující pozornost, ostře sledovaný

qualità: di (alta) qualitàkvalitní, jakostní

quartiere: quartieri altiexkluzivní/lepší čtvrť

quota: ad alta quotave velké výšce

rango: un uomo di alto rangovysoce postavený muž

rendimento: ad alto rendimentovysoce výkonný

rischio: ad alto rischiovysoce rizikový

risoluzione: alta/bassa risoluzionevysoké/nízké rozlišení

saltare: saltare in alto/in lungo/con l'astaskákat do výšky/do dálky/o tyči

salto: salto in altosport. skok vysoký

scarpa: scarpe con tacco altoboty na vysokém podpatku

sfera: nelle alte sfereve vyšších kruzích, na vyšších místech

sfera: dalle alte sferez vyšších míst příkazy

stagione: alta/bassa stagionehlavní/vedlejší sezona

tacco: tacco alto/a spillovysoký/jehlový podpatek

tecnologia: alta tecnologiahigh-tech, špičková technika

temperatura: a temperatura altaza vysoké teploty, při vysoké teplotě

tensione: alta/bassa tensionevysoké/nízké napětí

tradimento: alto tradimentovelezrada, vlastizrada

treno: treno ad alta velocitàvysokorychlostní vlak, rychlovlak

ufficiale: alto ufficialevysoký důstojník

velocità: ferr. treni ad alta velocitàvysokorychlostní vlaky

visibilità: ad alta visibilitàreflexní oblečení ap.

voce: ad alta/a bassa vocenahlas/potichu mluvit

altitudine: ad alta altitudineve velké nadmořské výšce

circondare: Alte mura circondano la città.Město je obehnáno vysokými hradbami.

così: Era alto così.Byl asi takhle vysoký. při používání gest

quanto: Quanto sei alto?Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?

pena: přen. pagare una pena troppo alta per qzaplatit příliš vysokou cenu za co

bota: boty na (vysokém) podpatkuscarpe con i tacchi (alti)

drát: dráty vysokého napětífili di alta tensione

energeticky: energeticky náročný odvětví ap.ad alta intensità energetica

horní: horní sněmovnala Camera Alta

komisař: vysoký komisař pro co OSN ap.alto commissario per qc

komora: horní komoraCamera alta, Senato

kvalita: zboží vysoké kvalitymerce di alta qualità

kvalitní: vysoce kvalitnídi alta qualità

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíalta/bassa tensione

nejvyšší: nejvyšší hora světala montagna più alta del mondo

nezaměstnanost: (vysoká) míra nezaměstnanosti(alto) tasso di disoccupazione

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostnuvole basse/alte

otáčka: ve vysokých otáčkáchad alti regimi

podpatek: vysoké podpatkytacchi alti

podpatek: boty na podpatkuscarpe coi tacchi (alti)

postavený: vysoce postavený osobadi alto rango, altolocato/-a

povznesený: hovor. v povznesené náladě opilýin buon umore, col morale alto

přečíst (si): přečíst co nahlasleggere qc ad alta voce

přílivový: přílivová vlnaonda di alta marea, tsunami onda del maremoto

raný: raný středověkalto Medioevo

ruka: Ruce vzhůru!Mani in alto!, Su le mani!

sezona: hlavní sezona v cestovním ruchu ap.alta stagione

skákat: sport. skákat do výšky/dálkysaltare in alto/in lungo

skok: skok daleký/vysokýsalto in lungo/alto

skokan: skokan do výšky/dálkysaltatore in alto/lungo

slavnostní: slavnostní uniformauniforme da cerimonia, alta uniforme

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnaCamera Alta/Bassa

sváteční: sváteční uniformaalta uniforme, tenuta/divisa di gala

širý: na širém mořiin alto mare

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlakbassa/alta pressione (del sangue)

výkonný: vysoce výkonnýad alte prestazioni