Hlavní obsah

alto

Přídavné jméno

 1. vysokýun albero alto 20 metridvacet metrů vysoký stromQuanto sei alto?Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?È più alto di me.Je vyšší než já.in altovysoko, vzhůruprezzi altivysoké cenyad alto rischiovysoce rizikovýmorale altodobrá nálada, optimistické naladěníMani in alto!Ruce vzhůru!
 2. vysoko položený, horní část ap.Il sole è alto sull'orizzonte.Slunce je vysoko nad obzorem.
 3. hluboký o moři ap.alta mareapříliv nejvyšší stav hladiny
 4. hlasitý, silný hlas ap.parlare ad alta vocemluvit nahlasad alto volumenahlas (puštěný), hlasitý hudba ap.
 5. vysoký tón
 6. altový nástroj ap.
 7. severní část země ap.
 8. horní tok řeky ap.
 9. raný blízko počátkualto medioevoraný středověk
 10. pokročilý noc, čas ap., vrcholný fázealta stagionehlavní sezónaalto tradimentovelezrada

Podstatné jméno mužské

 1. vršek, hořejšek horní částverso l'altonahoru, vzhůrudall'altoi přen. shora
 2. výše nebesa ap.

Vyskytuje se v

papavero: (alto) papaverovelké zvíře, papaláš mocný člověk

ad: ad alta vocenahlas, hlasitě

albero: alberi ad alto fustovysoké stromy

borghesia: alta/media/piccola borghesiavyšší/střední/malá buržoazie

camera: camera altahorní komora/sněmovna

capacità: di alta capacitàvysokokapacitní baterie ap., vysokorychlostní trať

clero: alto clerovyšší klérus

commissariato: alto commissariatovysoký komisariát

commissario: alto commissario per qcvysoký komisař pro co

congiuntura: alta congiunturakonjunktura, ekonomický růst

costo: merce di basso/alto costolevné/drahé zboží

definizione: schermo ad alta definizioneobrazovka s vysokým rozlišením

densità: ad alta densitào vysoké hustotě

fedeltà: fis. alta fedeltàvysoká kvalita reprodukce zvuku

frequenza: ad alta frequenzavysokofrekvenční

fronte: fronte altavysoké čelo

livello: ad alto livellona vysoké úrovni

maglione: maglione a collo altorolák

mare: in alto marena širém moři

marea: alta mareapříliv nejvyšší stav hladiny

medioevo: alto/basso medioevoraný/pozdní středověk

mirare: mirare in alto/lontanomít vysoké cíle, mířit vysoko

moda: alta modahaute couture, vysoké krejčovství

onda: onde basse/altenízké/vysoké vlny

parlare: parlare a voce alta/bassamluvit nahlas/potichu

portare: portare in altovynášet, velebit koho

pressione: med. la pressione bassa/altanízký/vysoký (krevní) tlak

prestazione: ad alte prestazionivysoce výkonný

profilo: di alto profilopřitahující pozornost, ostře sledovaný

qualità: di (alta) qualitàkvalitní, jakostní

quartiere: quartieri altiexkluzivní/lepší čtvrť

quota: ad alta quotave velké výšce

rango: un uomo di alto rangovysoce postavený muž

rendimento: ad alto rendimentovysoce výkonný

rischio: ad alto rischiovysoce rizikový

risoluzione: alta/bassa risoluzionevysoké/nízké rozlišení

saltare: saltare in alto/in lungo/con l'astaskákat do výšky/do dálky/o tyči

salto: salto in altosport. skok vysoký

scarpa: scarpe con tacco altoboty na vysokém podpatku

sfera: nelle alte sfereve vyšších kruzích, na vyšších místech

stagione: alta/bassa stagionehlavní/vedlejší sezona

tacco: tacco alto/a spillovysoký/jehlový podpatek

tecnologia: alta tecnologiahigh-tech, špičková technika

temperatura: a temperatura altaza vysoké teploty, při vysoké teplotě

tensione: alta/bassa tensionevysoké/nízké napětí

tradimento: alto tradimentovelezrada, vlastizrada

treno: treno ad alta velocitàvysokorychlostní vlak, rychlovlak

ufficiale: alto ufficialevysoký důstojník

velocità: ferr. treni ad alta velocitàvysokorychlostní vlaky

visibilità: ad alta visibilitàreflexní oblečení ap.

voce: ad alta/a bassa vocenahlas/potichu mluvit

altitudine: ad alta altitudineve velké nadmořské výšce

circondare: Alte mura circondano la città.Město je obehnáno vysokými hradbami.

così: Era alto così.Byl asi takhle vysoký. při používání gest

quanto: Quanto sei alto?Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?

pena: přen. pagare una pena troppo alta per qzaplatit příliš vysokou cenu za co

bota: scarpe con i tacchi (alti)boty na (vysokém) podpatku

drát: fili di alta tensionedráty vysokého napětí

energeticky: ad alta intensità energeticaenergeticky náročný odvětví ap.

horní: la Camera Altahorní sněmovna

komisař: alto commissario per qcvysoký komisař pro co OSN ap.

komora: Camera alta, Senatohorní komora

kvalita: merce di alta qualitàzboží vysoké kvality

kvalitní: di alta qualitàvysoce kvalitní

napětí: alta/bassa tensioneelektr. vysoké/nízké napětí

nejvyšší: la montagna più alta del mondonejvyšší hora světa

nezaměstnanost: (alto) tasso di disoccupazione(vysoká) míra nezaměstnanosti

oblačnost: nuvole basse/altenízká/vysoká oblačnost

otáčka: ad alti regimive vysokých otáčkách

podpatek: tacchi altivysoké podpatky

postavený: di alto rango, altolocato/-avysoce postavený osoba

povznesený: in buon umore, col morale altohovor. v povznesené náladě opilý

přečíst (si): leggere qc ad alta vocepřečíst co nahlas

přílivový: onda di alta marea, tsunami onda del maremotopřílivová vlna

raný: alto Medioevo raný středověk

ruka: Mani in alto!, Su le mani!Ruce vzhůru!

sezona: alta stagionehlavní sezona v cestovním ruchu ap.

skákat: saltare in alto/in lungosport. skákat do výšky/dálky

skok: salto in lungo/altoskok daleký/vysoký

skokan: saltatore in alto/lungoskokan do výšky/dálky

slavnostní: uniforme da cerimonia, alta uniformeslavnostní uniforma

sněmovna: Camera Alta/BassaHorní/Dolní sněmovna

sváteční: alta uniforme, tenuta/divisa di galasváteční uniforma

tlak: bassa/alta pressione (del sangue)med. nízký/vysoký (krevní) tlak

výkonný: ad alte prestazionivysoce výkonný

výnosný: ad alto rendimentovysoce výnosný

vysoce: ad alto rischiovysoce rizikový

vysoko: volare in altoletět vysoko

vysokotlaký: pulitrice ad alta pressionevysokotlaký čistič

vysoký: salto in altosport. skok vysoký

alto: in altovysoko, vzhůru

výška: salto in altosport. skok do výšky

výškový: campo ad alta quotavýškový tábor

vzhůru: Mani in alto!Ruce vzhůru!

hlasitě: Parli/Parla a voce più alta!Mluvte/Mluv hlasitěji!

horečka: Ha febbre alta.Má vysokou horečku.

měřit: Quanto sei alto?Kolik měříš?

nahlas: Può parlare a voce più alta?Můžete mluvit víc nahlas?

nejvíc: Ha ottenuto la somma più alta.Dostal nejvíce peněz.

o: È di una testa più alto.Je o hlavu větší.

oproti: È molto più alto in confronto a me.Oproti mně je daleko vyšší.

roh: nell'angolo a sinistra in altov levém horním rohu

širý: in alto marena širém moři

špičkový: specialista di alto livellošpičkový odborník

velký: Quant'è grande?, člověk ap. Quanto è alto?Jak je velký?

větší: È più alto di me.Je větší než já.