Hlavní obsah

ruka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (paže) braccio mzlomit si rukurompersi il bracciorozpřáhnout ruceallargare/spalancare le braccia
  2. (od zápěstí dolů) mano f(dlaň) palma f, palmo mumýt si rucelavarsi le maniRuce vzhůru!Mani in alto!, Su le mani!na dosah rukya portata di manopodat komu ruku na pozdravstringere la mano a qhádat komu z rukyleggere la mano a q

Vyskytuje se v

bok: s rukama v bokcon le mani sui fianchi

číst: číst komu z rukyleggere la mano a q

dosah: na dosah (ruky)a portata di mano

hádat: hádat z ruky komuleggere la mano a q

k, ke, ku: k rukám koho dopisalle mani di q

kapsa: strčit si ruce do kapesmettersi le mani nelle tasche

líbání: líbání ruky zvyk ap.il baciamano

mýt: mýt si rucelavarsi le mani

natáhnout: natáhnout ruku po čem, pro coallungare la mano per (prendere) qc

nehet: nehty na ruce/nozeunghie delle mani/dei piedi

od, ode: od ruky malovata mano

podání: podání rukystretta di mano

podat: podat si ruce s kým potřást sistringersi la mano con q

políbit: políbit komu rukubaciare la mano a q

potřást: potřást komu rukou, potřást si rukou s kýmstringere la mano a q, stringersi la mano con q

potřesení: potřesení rukoustretta di mano

rozhazovat: rozhazovat rukamaagitare le mani, annaspare

ruka: Ruce vzhůru!Mani in alto!, Su le mani!

sepnout: sepnout ruce(con)giungere le mani

sprásknout: sprásknout ruce zoufale ap.battere le mani (in segno di disperazione)

stisk: stisk rukystretta di mano

stisknout: stisknout komu rukudare una stretta di mano a q

stoj: stoj na rukouverticale

vést: vést koho za rukuportare q per mano

věštění: věštění z rukychiromanzia

věštit: věštit z ruky komuleggere la mano a q

vzhůru: Ruce vzhůru!Mani in alto!

založit: založit ruceincrociare le braccia

zamnout: zamnout si rucestrofinarsi le mani

závěs: med. ruka v závěsu zlomená ap.braccio al collo

zvednout: přen. zvednout ruku proti komualzare la mano contro q

brát: Neber to holýma rukama!Non prenderlo a mani nude!

dostat se: Dostal se mi do ruky...Mi è capitato in mano/tra le mani...

držet se: Drží se za ruce.Si tengono per mano.

hýbat: Už hýbe rukama.Può muovere già le mani.

chytit: Chytil jsem ho za ruku.L'ho preso per mano.

klepat se: Klepou se mi ruce.Mi tremano le mani.

kroutit: Kroutil mi bolestivě rukou.Mi torceva dolorosamente il braccio.

krýt: Kryl si tvář rukama.Si copriva la faccia con le mani.

křížit: křížit ruceincrociare le braccia

mnout (si): mnout si ruce zimou ap.sfregarsi le mani

mrtvět: Mrtví mi ruka.Mi si intorpidisce la mano.

namydlit: Namydlil si ruce.Si è insaponato le mani.

napřáhnout: Napřáhni ruku.Stendi la mano.

nastavit: Nastav ruku ... něco ti dám ap.Apri la mano ...

natéct: Natekla mi ruka.Mi si è gonfiata la mano.

odtáhnout: Odtáhnul ruku od ohně.Ha tolto la mano dal fuoco.

opařit: Opařil jsem si ruku.Mi sono scottato la mano.

osušit: Osuš si ruce!Asciugati le mani!

podepřít se: podepřít se rukama o stůlappoggiarsi con le mani al tavolo

popálit: Popálil si ruku.Si è bruciato la mano.

pořezat: Pořezal jsem si ruku.Mi sono tagliato la mano.

pravý: pravá rukala mano destra

probodnout: Probodl mu ruku nožem.Gli ha trafitto la mano con un coltello.

prohrábnout: Prohrábla si rukou vlasy.Si è fatta passare le dita tra i capelli.

při: Mám to pořád při ruce.Lo tengo sempre a portata di mano.

psaný: psaný rukouscritto a mano

puchýř: Udělal se mi puchýř na ruce.Mi è venuta una vescica sulla mano.

se, si: Zlomil jsem si ruku.Mi sono rotto il braccio.

sevřít: sevřít ruku v pěstchiudere la mano a pugno

strčit: strčit si ruce do kapesmettere le mani in tasca

studit: Studí mě ruce.Ho freddo alle mani.

svěřit: Svěřil svůj život do jejich rukou.Ha affidato la sua vita nelle loro mani.

umýt: Umyj si ruce.Lavati le mani.

v, ve: ruku v rucemano in mano

vzít: Vzala mě za ruku ...Mi prese per mano ...

za: Chytla mě za ruku.Mi ha preso per la mano.

ženský: potřebovat ženskou ruku domácnostavere bisogno di un tocco femminile

druhý: z druhé ruky informace ap.di seconda mano

holý: holýma rukamaa mani nude

huba: žít z ruky do hubyvivere alla giornata

levý: Má obě ruce levé.È molto maldestro/-a.

prázdný: vrátit se/odejít s prázdnýma rukamaritornare/partire con le mani vuote

přiložit: přiložit ruku k díludare una mano, darci dentro

trumf: mít v ruce všechny trumfyavere le carte vincenti

utrhnout: Podej mu prst, a utrhne ti ruku.Gli dai una mano e si prende il braccio.

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhodit ap.alzare le mani su q

založený: sedět se založenýma rukama nečinněstare con le mani in tasca

allungare: natáhnout ruku po čem, pro coallungare la mano per (prendere) qc

alto: Ruce vzhůru!Mani in alto!

alzata: zvednutím ruky hlasovat ap.per alzata di mano

asciugamano: elektrický sušič rukouasciugamani elettrico

baciare: políbit ruku komubaciare la mano di qc

lomit: lomit rukamabědovat alzare le mani

bagnarsi: umýt si rucebagnarsi le mani

braccio: pravá ruka nejschopnější pomocníkbraccio destro

calloso: mozolnaté rucemani callose

campare: žít ze dne na den/z ruky do hubycampare alla giornata

chiedere: (po)žádat o čí rukuchiedere la mano di q

comprare: koupit z druhé rukycomprare di seconda mano

congiungere: sepnout rucecongiungere le mani

congiunto: sepnuté rucemani congiunte

conserto: se založenýma rukamaa/con le braccia conserte

dare: pomoci komu, podat pomocnou ruku, přiložit ruku k díludare una mano a q

distendere: natáhnout nohy/rucedistendere le gambe/braccia

esperto: dovedné rucemani esperte

fallo: ruka přestupek ve fotbalefallo di mano

fascia: páska na rukufascia al braccio

fianco: s rukama vbokcon le mani sui fianchi

fregarsi: mnout si rucefregarsi le mani

fremente: třesoucí se rucele mani frementi

fuori: odlehlý, z rukyfuori di mano

giù: Ruce pryč od...Giù le mani da ...

giungere: sepnout rucegiungere le mani

giustizia: vzít spravedlnost do svých rukoufarsi giustizia (da sé)

incallito: mozolnaté rucemani incallite

lavaggio: praní v rucelavaggio a mano

lavare: prát v ruce/pračcelavare a mano/in lavatrice

legare: svázat komu ruce přen.legare le mani a q

leggere: hádat komu z rukyleggere la mano a q

loro: jejich rucele loro mani

mano: s rukama v kapsáchcon le mani in tasca

mettere: dát ruku do ohně za koho/pro copřen. mettere una mano sul fuoco per q/qc

mio: mé boty/rucele mie scarpe/mani

nero: špinavé rucemani nere

occasione: použitý, ojetý auto ap., z druhé ruky, příležitostný slovo ap., zvýhodněný, za výhodnou cenud'occasione

porgere: podat (pomocnou) ruku komuporgere la mano a q

proprio: do vlastních rukou na listovní zásilcesue proprie mani

pugno: vlastní rukou, zkr. V.R. podpisdi proprio pugno

rimbalzo: výkop z ruky ve fotbalecalcio di rimbalzo

scrittura: psaní rukouscrittura a mano

sfregarsi: mnout si ruce zimou ap.sfregarsi le mani

spalancare: rozpřáhnout rucespalancare le braccia

spezzato: zlomená rukabraccio spezzato

strappare: vytrhnout co z rukoustrappare qc dalle mani

stretta: stisk ruky, potřesení rukoustretta di mano

tendere: podat rukutendere la mano

tiro: na dostřel, přen. na dosah (ruky)a tiro

tra: držet co v rukoutenere qc tra le mani

uscire: vyklouznout z rukyuscire di mano

ammonitore: Varovně zvedl ruku.Ha alzato una mano con gesto ammonitore.

aprire: rozpažit, rozpřáhnout ruceaprire le braccia

castigamatti: Potřebuje pevnou ruku.Ha bisogno del castigamatti.

congelare: V téhle zimě mi mrznou ruce.Questo freddo mi congela le mani.

crampo: Dostal jsem křeč do ruky.Mi è venuto un crampo alla mano.

indaffarato: Má plné ruce práce s vařením.È indaffarato a cucinare.

irrigidire: Zimou mi ztuhly ruce.Il freddo mi ha irrigidito le mani.

lavarsi: Umyl sis ruce?Ti sei lavato le mani?