Hlavní obsah

pravý

Přídavné jméno

  1. (na pravé straně) destro/-apravá rukala mano f destra
  2. (pravicový) polit. di destra
  3. (opravdový) vero/-a(autentický) autentico/-a(skutečný) realeJe to z pravé kůže.È (fatto) di vera pelle.v pravé polednea mezzogiorno in punto
  4. (správný) giusto/-a, adatto/-a, appropriato/-av pravý časal momento giustoten pravý/ta pravá partnerla persona giustapravý opak čehol'esatto opposto, esattamente il contrario di qc

Vyskytuje se v

nepravý: costole falseanat. nepravá žebra

ryzec: lattario deliziosoryzec pravý

úhel: angolo acuto/ottuso/retto/piattoostrý/tupý/pravý/přímý úhel

poledne: a mezzogiorno (in punto)v (pravé) poledne

pravit: Come dice la legge ...Jak praví zákon ...

jméno: dire pane al pane (e vino al vino)nazývat věci pravými jmény

tvář: la faccia vera di qcpravá tvář čeho

angolo: angolo acuto/ottuso/retto/piattoostrý/tupý/pravý/přímý úhel

braccio: braccio destropravá ruka nejschopnější pomocník

chiamare: chiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

frazione: frazione propria/impropriapravý/nepravý zlomek

momento: al momento sbagliatov nepravý čas

nome: chiamare le cose col loro nomenazývat věci pravými jmény

punto: a buon puntov pravou chvíli

retto: angolo rettopravý úhel

squadra: a squadra, in squadrav pravém úhlu, pravoúhlý

tara: přen. fare la tara a qcusměrnit, uvést na pravou míru co

vero: vero e proprionefalšovaný, opravdový, pravý pro zdůraznění

zoppo: essere zoppo dal piede destrokulhat na pravou nohu

proverbio: Un proverbio dice che ...Jedno přísloví říká/praví že ...

dire: dire pane al pane (e vino al vino)nazývat věci pravými jmény

pravý: a mezzogiorno in puntov pravé poledne