Hlavní obsah

braccio

Podstatné jméno mužské

  1. paže, ruka od ramene k zápěstíSi è rotto il braccio.Zlomil si ruku.Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.Vrhla se mu kolem krku.portare qc sotto il braccionést v podpaží costringere/tenere qc tra le bracciaobjímat kohoportare in braccio q/qcnést koho/co v náručíprendere in braccio qvzít koho do náručíbraccio destropravá ruka nejschopnější pomocník
  2. di qc ruka čeho moc - zákona ap.il braccio della leggeruka zákona
  3. di qc rameno, raménko čeho část přístroje, křídlo čeho budovy ap.braccio del giradischiraménko gramofonubraccio della grurameno jeřábubracci di un edificiokřídla budovy
  4. di qc výběžek, rameno
  5. sáh délka 1,8 m

Vyskytuje se v

appendersi: appendersi al braccio di qzavěsit se do koho

conserto: a/con le braccia consertese založenýma rukama

dare: dare il braccio a qposkytnout rámě komu

distendere: distendere le gambe/braccianatáhnout nohy/ruce

esile: braccia esilištíhlé paže

fascia: fascia al bracciopáska na ruku

portare: portare q in braccionést koho v náručí

rotazione: rotazione delle bracciakroužení pažemi

sotto: sotto il bracciopod paží

spalancare: spalancare le bracciarozpřáhnout ruce

spezzato: braccio spezzatozlomená ruka

tenere: tenere q/qc in bracciodržet koho/co v náručí

aprire: aprire le bracciarozpažit, rozpřáhnout ruce

morto: Ho il braccio morto.Zdřevěněla mi ruka.

offeso: Ha un braccio offeso.Má zraněnou ruku.

su: Braccia in su!Ruce vzhůru!

allargare: allargare le bracciarozhodit rukama zoufale ap.

croce: con le braccia in crocese založenýma rukama

náruč: vzít koho do náručíprendere q in braccio

náruč: držet koho v náručítenere q in braccio/tra le braccia

podpaží: nést v podpaží coportare qc sotto il braccio

rameno: rameno vah laboratorních ap.braccio della bilancia

spatra: mluvit spatraparlare a braccio

založit: založit ruceincrociare le braccia

závěs: med. ruka v závěsu zlomená ap.braccio al collo

zdvihací: tech. zdvihací rameno nakladače ap.braccio di sollevamento

dělit se: Řeka se dělí na dvě ramena.Il fiume si divide in due bracci.

kroutit: Kroutil mi bolestivě rukou.Mi torceva dolorosamente il braccio.

křížit: křížit ruceincrociare le braccia

padnout: Padla mu do náruče.Si è buttata nelle sue braccia.

paže: nést co pod pažíportare qc sotto braccio

přivinout: Přivinul ji k sobě.L'ha stretta tra le braccia.

ruka: zlomit si rukurompersi il braccio

ruka: rozpřáhnout ruceallargare/spalancare le braccia

se, si: Zlomil jsem si ruku.Mi sono rotto il braccio.

vyrvat: Vyrvali jí dceru z náručí.Le hanno strappato la figlia dalle braccia.

náruč: (u)vítat koho s otevřenou náručíaccogliere q a braccia aperte

utrhnout: Podej mu prst, a utrhne ti ruku.Gli dai una mano e si prende il braccio.