Hlavní obsah

sotto

Příslovce

  • dole, dolů, vespodqui sotto(zde) níže v textu ap.di sottodolní, dolejšíal di sottodole, níže, di qc pod čím

Předložka

  1. (a) qc pod čím místně, úrovní ap.sotto il bracciopod pažíandare sott'acquajít pod hladinu, ponořit se, potopit sebambini sotto i due anniděti mladší dvou let
  2. qc pod čím vlivem, vedením ap.sotto pressionepod tlakemsotto giuramentopod přísahou
  3. q za (vlády) koho panovníka ap.
  4. qc za čeho okolnostiaccettare sotto condizioneakceptovat pod jednou podmínkousotto un temporaleza bouřesotto la pioggiav dešti
  5. qc hned u, blízko čeho, při čem pobřeží ap.farsi sotto a q/qcpřiblížit se ke komu/čemu
  6. qc jižně od čeho
  7. těsně/nedlouho před časověSiamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

aceto: sott'aceto, sotto acetonaložený, nakládaný v octu

andare: andare sottojít ke dnu i firma ap.

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

auspicio: sotto gli auspici di q/qcpod záštitou koho/čeho

borsa: avere le borse sotto gli occhimít pytle pod očima oteklé oči

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

choc: sotto chocv šoku

condizione: sotto condizioneza podmínky, pod podmínkou

controllo: tutto sotto controllovše(chno) pod kontrolou

custodia: essere sotto la custodia di qbýt pod dohledem, být v péči koho

dominio: sotto il dominio di qpod nadvládou koho

giuramento: sotto giuramentopod přísahou

influenza: essere sotto/subire l'influenza di qpodléhat vlivu, být pod vlivem koho

lenzuolo: cacciarsi sotto/tra le lenzuolazavrtat se do peřin, zalézt pod deku

maschera: sotto la maschera di qcpod zástěrkou čeho

metafora: sotto metafora, per metaforev náznacích/metaforách mluvit ap.

mettere: mettere qualcosa sotto i dentidát si něco na zub, něco zakousnout

narcotico: sotto l'effetto di narcoticipod vlivem narkotik/omamných látek

nome: sotto falso nomepod falešným jménem

patrocinio: sotto il patrocinio di q/qcpod záštitou koho/čeho

patronato: sotto il patronato di qpod záštitou koho

pena: a/sotto pena di qcpod trestem, pod pohrůžkou čeho

processo: mettere q sotto processopohnat k soudu, přivést před soud koho

profilo: sotto il profilo tecnicoz technického pohledu

protezione: stare sotto la protezione di qbýt pod čí ochranou

rapporto: sotto tutti i rapportipo všech stránkách

rispetto: sotto questo/ogni rispettov tomto/každém ohledu

sale: mettere qc sotto salenaložit co do soli/slaného nálevu

scorta: sotto/con la scorta di qpod dohledem, za dohledu koho

sforzo: essere sotto sforzobýt ve stresu

shock: andare in/sotto shockupadnout do šoku

silenzio: passato sotto silenzioudržovaný v tajnosti/tichosti

sorveglianza: lavorare sotto sorveglianza di qpracovat pod dozorem koho

spirito: sotto spiritonaložený v alkoholu ovoce ap.

stress: sotto stressve stresu

tenere: tenere sotto silenzio qcdržet v tajnosti, tajit co

tensione: sotto tensionepod napětím/proudem vodič ap.

torchio: sotto (il) torchiopřen. v presu, pod tlakem pracovním, polygr. v tisku kniha ap.

tutela: mettere q sotto tutelaustanovit komu poručníka

zero: sotto zeropod nulou o teplotě, přen. pod bodem mrazu o morálce ap.

conservare: conservare le aringhe sotto salekonzervovat sledě v soli, nakládat sledě do soli

fuoco: essere sotto il fuoco nemicobýt pod nepřátelskou palbou

mancare: mancare la terra sotto i piedinemít pevnou zem pod nohama

pioggia: camminare sotto la pioggiachodit v dešti

piombo: cadere sotto il piombo nemicodostat se do nepřátelské palby

baffo: ridere sotto i baffismát se pod vousy

campana: Vive/sta sotto una campana di vetro.Žije ve své bublině. mimo reálné problémy

chiave: sotto chiavepod zámkem držet ap.

coperta: mettersi sotto le copertejít na kutě, zalézt pod peřinu

farsi: farsela addosso/sotto/nei pantalonipodělat se, nadělat si do kalhot

ferro: andare sotto i ferrijít pod kudlu na operaci

gamba: prendere qc sotto gambebrát co na lehkou váhu

naso: sotto il nasopod nosem blízko ap.

pressione: essere sotto pressionebýt pod tlakem

puzza: avere la puzza sotto il nasochovat se povýšeně

ridere: ridere sotto i baffismát se pod vousy

tacco: sotto i tacchipod psa, na bodě mrazu o náladě ap.

tappeto: spazzare qc sotto il tappetopřen. zamést co pod koberec

tavolo: far finire q sotto il tavoloopít koho do němoty/po obraz

unghia: cadere sotto/tra le unghie di qdostat se do spárů komu

déšť: sotto la pioggiav dešti, za deště

dohled: sotto controllo medicopod lékařským dohledem

dozor: sotto sorveglianza di qpod dozorem koho

falešný: sotto un falso nomepod falešným jménem

hladina: sotto il pelo dell'acqua, pod vodou sott'acquapod hladinou

ježíšek: mettere qc a q sotto l'albero di Nataledát komu co k Ježíšku

kruh: cerchi (scuri) sotto gli occhikruhy pod očima

kyselý: cetrioli sotto acetokyselé okurky

minus: meno cinque gradi, cinque gradi sotto zerominus pět stupňů

místopřísežný: dichiarazione solenne/sotto giuramento, deposizione sotto giuramentomístopřísežné prohlášení

mráz: sopra/sotto lo zeropod/nad bodem mrazu

nálev: sotto acetov kyselém nálevu

nátlak: agire sotto pressionejednat pod nátlakem

níže: riportato/-a qui sotto, infrascritto/-a, sottoriportato/-aníže uvedený

obojí: comunione sotto le due speciepřijímání pod obojí

ocet: mettere qc sotto acetonaložit co do octa

octový: sotto acetov octovém nálevu

ohled: sotto questo aspettov tomto ohledu

ochrana: essere sotto la protezione di qbýt pod čí ochranou

pod, pode: cinque gradi sotto zeropět stupňů pod nulou

podělaný: farsela sotto dalla paura, být posera essere un cacasottobýt podělaný (strachy)

podkopat: scavare un passaggio sotto qc, aprirsi un passaggio sotto qc scavandopodkopat se pod čím

podmínka: sotto certe condizioniza určitých podmínek svolit ap.

podpalubí: sottocoperta, sotto copertav podpalubí

podpaží: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

podzemí: sotto terra, sottoterra, v suterénu ap. in sotterraneov podzemí

pohrůžka: sotto la minaccia di qcpod pohrůžkou čeho

proud: sotto tensionepod proudem vodič ap.

průměr: sopra/sotto la medianad/pod průměrem

předkus: denti sporgenti di sopra/sottozuby s horním/se spodním předkusem

přísaha: dichiarazione sotto giuramentovýpověď pod přísahou

přísežný: deposizione sotto giuramentopřísežná výpověď

přísně: sotto stretta sorveglianzapřísně střežený

sedativum: essere sotto (effetto di) sedativibýt pod sedativy

směr: sotto ogni rispettov každém směru

stránka: sotto tutti gli aspetti, ve všech důsledcích a tutti gli effettipo všech stránkách

stres: essere stressato/-a, essere sotto stressbýt ve stresu

stůl: sulla/sotto la tavolana stole/pod stolem

taktovka: sotto la bacchetta di qpod taktovkou koho

vedení: sotto la guida di qpod vedením koho

velení: sotto il comando di qpod velením koho

vliv: essere sotto l' influsso /influenza di qpodléhat vlivu koho

voda: sotto l'acquapod vodou

zakousnout: mangiare un boccone, mettere qualcosa sotto i denti, fare uno spuntinoněco zakousnout

záštita: sotto gli auspici/l'egida/il patrocinio di q/qcpod záštitou koho/čeho

zodpovědnost: sotto la propria responsabilitàna vlastní zodpovědnost

formou: Insegnava i bambini sotto forma di gioco.Učila děti formou hry.

klesnout: La temperatura è scesa sotto zero.Teplota klesla pod nulu.

kontrola: Tutto è sotto controllo.Všechno je pod kontrolou.

napíchnout: Ci hanno messo il telefono sotto controllo.Napíchli nám telefon.

nasadit: Il dottore mi ha messo sotto antibiotici.Doktor mi nasadil antibiotika.

okurka: cetrioli sotto acetokyselé/nakládané okurky

paže: portare qc sotto braccionést co pod paží

podjet: Abbiamo passato sotto il ponte.Podjeli jsme pod mostem.

prasknout: Il ramo si è spezzato sotto il peso della neve.Větev pod tíhou sněhu praskla.

přejet: Sul passaggio l'ha messo sotto una macchina.Na přechodu ho přejelo auto.

šok: essere sotto shockbýt v šoku