Hlavní obsah

condizione

Podstatné jméno ženské

  1. podmínkaa condizione chepod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, žea condizione di s infinitivempouze pokud, jen kdyžsotto condizioneza podmínky, pod podmínkoucondizioni di vendita/pagamentoprodejní/platební podmínky
  2. stav, kondice fyzický, psychickýcondizioni di salutezdravotní stav
  3. stav, situace, kondice ekonomická
  4. poměry, postavení společenské
  5. stav vnější vzhledin cattive condizionive špatném stavu

Vyskytuje se v

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accettazione: condizioni di accettazionepodmínky přijetí

contrattuale: condizioni/obblighi/obbligazioni contrattualismluvní podmínky/povinnosti/závazky

meteorologico: condizioni meteorologichepovětrnostní podmínky

pagamento: condizioni di pagamentoplatební podmínky

reclamo: condizioni di reclamoreklamační řád

retributivo: condizioni retributiveplatové podmínky

salute: essere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavu

sotto: accettare sotto condizioneakceptovat pod jednou podmínkou

stabilire: stabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohody

sufficiente: condizione sufficientedostačující podmínka

vendita: condizioni di venditaprodejní podmínky

modesto: Vivono in condizioni modeste.Žijí ve skrovných podmínkách.

dezolátní: in pessime condizioni, dissestato/-a, malandato/-a, zničený rovinato/-a, andato in rovinav dezolátním stavu

kritický: essere in condizioni critichebýt v kritickém stavu

nesplnění: inadempimento delle condizioninesplnění podmínek

perfektní: in ottime condizioniv perfektním stavu

podmínka: a condizione che..., a patto che...pod podmínkou, že ...

povětrnostní: condizioni atmosferichepovětrnostní podmínky

předpoklad: purché..., a condizione che...za předpokladu, že ...

situace: condizioni meteometeor. povětrnostní situace

stísněný: in condizioni stretteve stísněných podmínkách

storno: condizioni di annullamentostorno podmínky

zdatný: in buone condizioni fisichetělesně zdatný

životní: condizioni di vitaživotní podmínky

domluvit: Abbiamo stabilito le condizioni...Domluvili jsme podmínky...

jednat: Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.

pod, pode: a condizione che ...pod podmínkou, že...

přistoupit: Non hanno accettato le nostre condizioni.Na naše podmínky nepřistoupili.

vytvořit: creare le condizioni ottimali per...vytvořit optimální podmínky pro...

condizione: a condizione chepod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, že