Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  • di/della vita(energie ap.) vitaleživotní prostředíambiente mživotní úroveňlivello m di vitaživotní podmínkycondizioni f pl di vitaživotní pojištěníassicurazione f sulla vitaživotní dílolavoro della vita/di tutta la vitav životní velikostiin grandezza naturale

Vyskytuje se v

minimum: životní/existenční minimumreddito di cittadinanza/sociale garantito, reddito universale, reddito minimo di esistenza

náklad: životní nákladycosto della vita

ochrana: ochrana životního prostředíprotezione ambientale, tutela dell'ambiente

ochránce: ochránce životního prostředíambientalista , ekolog ecologista

podmínka: pracovní/životní podmínkycondizioni di lavoro/di vita

pojistka: životní pojistkaassicurazione sulla vita

pojištění: životní pojištěníassicurazione sulla vita

poslání: životní poslánímissione di vita

potřeba: základní životní potřebynecessità di base

prostředí: životní prostředíambiente

prostředí: ochrana životního prostředítutela dell'ambiente/ambientale

styl: životní stylstile di vita

šetrný: šetrný k životnímu prostředíamico dell'ambiente , ekologický ecologico/-a

úroveň: životní úroveňstandard /livello di vita

vzrůst: vzrůst životní úrovněaumento del tenore di vita

životně: životně důležitýdi vitale importanza, funkce ap. též vitale

životně: med. životně důležité funkce/orgányfunzioni/organi vitali

ambientale: protezione ambientaleochrana (životního) prostředí

assicurazione: assicurazione sulla vitaživotní pojistka

costo: econ. costo della vitaživotní náklady

danno: danni ambientaliekologické škody, škody na životním prostředí

difesa: difesa dell'ambienteochrana životního prostředí

grandezza: in grandezza naturalev životní velikosti

impatto: impatto ambientalevliv na životní prostředí

livello: livello di vitaživotní úroveň

necessità: le necessità della vitaživotní potřeby

nessuno: la nessuna speranza di vitavůbec žádná životní naděje

polizza: polizza vitaživotní pojistka

standard: elevato standard di vitavyšší životní standard

stile: stile di vitaživotní styl

storia: la storia della sua vitajeho životní příběh

tenore: tenore di vitaživotní úroveň

tutela: tutela dell'ambienteochrana životního prostředí

tutelare: tutelare l'ambientechránit (životní) prostředí

universale: reddito universaleživotní/existenční minimum

vicenda: vicende della vitaživotní osudy