Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  • di/della vita(energie ap.) vitaleživotní prostředíambiente mživotní úroveňlivello m di vitaživotní podmínkycondizioni f pl di vitaživotní pojištěníassicurazione f sulla vitaživotní dílolavoro della vita/di tutta la vita, (vrcholné) capolavoro mv životní velikostiin grandezza naturale

Vyskytuje se v

minimum: životní/existenční minimumreddito di cittadinanza/sociale garantito, reddito universale, reddito minimo di esistenza

náklad: životní nákladycosto della vita

ochrana: ochrana životního prostředíprotezione ambientale, tutela dell'ambiente

ochránce: ochránce životního prostředíambientalista , ekolog ecologista

podmínka: pracovní/životní podmínkycondizioni di lavoro/di vita

pojistka: životní pojistkaassicurazione sulla vita

pojištění: životní pojištěníassicurazione sulla vita

poslání: životní poslánímissione di vita

potřeba: základní životní potřebynecessità di base

prostředí: životní prostředíambiente

styl: životní stylstile di vita

šetrný: šetrný k životnímu prostředíamico dell'ambiente , ekologický ecologico/-a

úroveň: životní úroveňstandard /livello di vita

vzrůst: vzrůst životní úrovněaumento del tenore di vita

životně: životně důležitýdi vitale importanza, funkce ap. též vitale

ambientale: ochrana (životního) prostředíprotezione ambientale

assicurazione: životní pojistkaassicurazione sulla vita

costo: životní nákladyecon. costo della vita

danno: ekologické škody, škody na životním prostředídanni ambientali

difesa: ochrana životního prostředídifesa dell'ambiente

grandezza: v životní velikostiin grandezza naturale

impatto: vliv na životní prostředíimpatto ambientale

livello: životní úroveňlivello di vita

necessità: životní potřebyle necessità della vita

nessuno: vůbec žádná životní nadějela nessuna speranza di vita

polizza: životní pojistkapolizza vita

standard: vyšší životní standardelevato standard di vita

stile: životní stylstile di vita

storia: jeho životní příběhla storia della sua vita

tenore: životní úroveňtenore di vita

tutela: ochrana životního prostředítutela dell'ambiente

tutelare: chránit (životní) prostředítutelare l'ambiente

universale: životní/existenční minimumreddito universale

vicenda: životní osudyvicende della vita

životní: životní prostředíambiente