Hlavní obsah

významný

Vyskytuje se v

sehrát: Sehrál významnou roli.Ha svolto un ruolo importante.

contare: persone che contanovýznamní lidé

conto: di poco contonevýznamný, bezvýznamný

grande: l'epoca delle grandi scoperteepocha významných objevů

portata: di gran portatadůležitý, významný

qualche: persona di qualche rilievopoměrně významná osoba

riguardo: di riguardovýznamný ohledy zasluhující

rilievo: un personaggio di rilievovýznamná osobnost

significato: essere di grande significato a q/per qcmít velký význam, být významný pro koho/co

spessore: di grande spessorevýznamný

spicco: di spiccovýznamný, přední, výrazný, prominentní

ultimo: non ultimo(zdaleka) ne nevýznamný