Hlavní obsah

contare

Vyskytuje se v

scoperto: přečerpání účtuscoperto (di conto)

appoggio: počítat s čí podporoucontare sull'appoggio di q

banca: mít účet v banceavere un conto in banca

bancario: bankovní účetconto bancario

bloccato: zmrazený účetconto bloccato

chiedere: žádat/požadovat vysvětlení čeho, od kohochiedere conto di q/qc

conta: sčítání hlasůconta dei voti

contare: nepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li cosenza contare qc

conto: počítat aritmetickyfar di conto

da: (na)počítat od nuly do desíticontare da zero a dieci

estinzione: vyrovnání účtuestinzione di un conto

estratto: výpis z účtu z banky, bankovní výpisestratto conto

fine: koneckoncůin fin dei conti, alla fin fine

mettere: stát za to, mít cenu, vyplatit semettere conto

minuto: mít velmi málo časuavere i minuti contati

pagamento: hotovostní platba, platba v hotovostipagamento in contanti

pagare: platit hotově/na splátky/kartoupagare in contanti/a rate/con la carta di credito

perdita: výkaz zisků a ztrátconto profitti e perdite

piano: účtová osnovaecon. piano dei conti

prelievo: výběr hotovostiprelievo di contanti

regolamento: vyřizování účtů mezi gangy ap.regolamento di conti

regolare: vyrovnat účetregolare un conto

rendersi: uvědomit si corendersi conto di qc

resa: vyúčtování nákladů ap., vyrovnání účtů, i přen. zúčtování, skládání účtůresa dei conti

revisione: revize účetnictví, účetní auditrevisione contabile/dei conti

revisore: auditor, kontrolor účtůrevisore dei conti

risparmio: spořící účetconto di risparmio

saldo: zůstatek účtusaldo del conto

sbagliare: i přen. přepočítat sesbagliare i conti

tenere: brát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čehotenere conto di qc

valutario: valutový účetconto valutario

verifica: audit, účetní kontrolaverifica dei conti

ci: Můžeš s tím počítat.Ci puoi contare.

mormorare: Už se o nich začíná šuškat.Già si mormora sul loro conto.

quadrare: Ty účty nesedí.I conti non quadrano.

salasso: Účet byl (pěkně) tučný.Il conto è stato un salasso.

versare: Poukázal jsem na tvůj účet tisíc eur.Ho versato mille euro sul tuo conto.

saporito: mastný účet drahýun conto saporito

senza: nemluvě o tom, že ...senza dire/contare che ...

bankovní: bankovní kontoconto bancario

běžný: ekon. běžný účetconto corrente

hotovost: platit v hotovostipagare in contanti

jméno: jednat jménem kohoagire in/nel nome di q, agire per conto di q

komisní: komisní prodejvendita in conto deposito

koupě: koupě na splátky/na úvěr/za hotovéacquisto a rate/a credito/in contanti

nevyrovnaný: nevyrovnané účty s kýmconti non regolati con q

obstavit: obstavit účet komubloccare il conto (corrente) a q

otevřít: otevřít si účetaprire un conto

peníze: hotové penízesoldi in contanti, denaro contante

platba: platba v hotovostipagamento in contanti

platit: platit hotověpagare in contanti

pokladní: ekon. pokladní účetconto di cassa

přečerpání: přečerpání účtuconto scoperto, scoperto di conto

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuconsiderando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qc

sleva: hotovostní sleva při platbě v hotovostisconto contanti/di cassa

tučný: mít tučné kontoavere un ricco conto in banca

účet: běžný účetconto corrente

úvaha: vzít co v úvahuprendere in considerazione qc, tener conto di qc

vědomí: vzít co na vědomítener conto di qc

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoper conto proprio di q, con parole proprie

výpis: výpis z účtu z banky, bankovní výpisestratto conto

výplata: výplata v hotovostipagamento in contanti

vyřídit: vyřídit si to s kýmrázně vedersela con q, vyřídit si účty regolare i conti con q

zacvakat: zacvakat topagare il conto

contante: hotovost, hotové penízecontanti

zastoupení: jednat v zastoupení kohoagire per conto/in nome/a nome di q

zřetel: brát zřetel na comettere in conto, prendere qc in considerazione

zřídit: ekon. zřídit si účetaprire un conto

zůstatek: zůstatek (na) účtusaldo del conto

čítat: Knihovna čítá několik tisíc svazků.La biblioteca conta parecchie migliaia di esemplari.

dbát: nedbat upozornění/varovánínon tenere conto di un avvertimento

dojít: Pak mu to došlo.Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.

nakonec: Jsem nakonec rád, že tu není.In fin dei conti sono lieto che lui non sia qui.

napočítat: Napočítej do deseti.Conta fino a dieci.

počítat: Počítej do deseti!Conta fino a dieci!

přečerpat: Přečerpal jsem svůj účet.Ho il conto scoperto.

spoléhat (se): Spoléhám na tebe.Conto su di te.

spolehnout (se): Spolehněte se. zařídím to ap.Si fidi pure., Ci conti.

upřednostňovat: Upřednostňujeme platbu v hotovosti.Preferiamo il pagamento in contanti.

uvědomit si: Neuvědomil jsem si to.Non me ne sono reso conto.

uvědomovat si: Já si to uvědomuji, ale...Io me ne rendo conto, ma...

výběr: výběr hotovostiprelievo di contanti

zaplatit: Zaplatím!Il conto, per favore!

jít: jít si po svémandare per conto proprio

pěst: udělat co na vlastní pěstfare qc per conto proprio