Hlavní obsah

počítat

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat počet) co contare(vyčíslovat) numerare qcPočítej do deseti!Conta fino a dieci!
  2. (výpočtem) calcolare(aritmeticky též) fare i conti(řešit) risolvere
  3. (přihlížet k) s čím mettere in conto, prendere in considerazione qc(očekávat) aspettare qc(započítat též) co do čeho calcolareS tím jsem nepočítal.Questo non l'ho messo in conto.Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.
  4. (spoléhat) s kým/čím contare su q/qcNepočítejte se mnou.Non contate su di me.
  5. (soudit) supporre
  6. počítat (si) (účtovat) komu kolik chiedere quanto a qKolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?