Hlavní obsah

předpokládat

Nedokonavé sloveso

  1. (domnívat se) supporre(mít za to že) presumerePředpokládejme, že...Supponiamo che..., Mettiamo che...Předpokládám, že ano/ne.Suppongo di sì/no.
  2. (vyžadovat) co richiedere qc

Vyskytuje se v

caso: předpokládatporre/mettere il caso

ipotizzare: Předpokládejme, že přijede pozdě.Ipotizziamo che arriverà tardi.

minore: Částka je menší, než se předpokládalo.La cifra è minore del previsto.

presumere: Předpokládám, že ano.Presumo di sì.

presumibile: Lze předpokládat, že ...È presumibile che ...

supporre: Předpokládám, že...Suppongo che...

předpokládat: Předpokládejme, že...Supponiamo che..., Mettiamo che...