Hlavní obsah

předpokládaný

Vyskytuje se v

předpokládat: Předpokládejme, že...Supponiamo che..., Mettiamo che...

předpokládat: Předpokládám, že ano/ne.Suppongo di sì/no.

caso: porre/mettere il casopředpokládat

modalità: le modalità previste dalla leggezákonem předpokládané okolnosti

partenza: partenza previstapravidelný/předpokládaný odjezd/odlet podle jízdního řádu

ipotizzare: Ipotizziamo che arriverà tardi.Předpokládejme, že přijede pozdě.

minore: La cifra è minore del previsto.Částka je menší, než se předpokládalo.

presumere: Presumo di sì.Předpokládám, že ano.

presumibile: È presumibile che ...Lze předpokládat, že ...

supporre: Suppongo che...Předpokládám, že...