Hlavní obsah

šetřit

Nedokonavé sloveso

  1. (spořit) na co risparmiare per qc(být spořivý) s čím essere parsimonioso con qc(až škudlivě) lesinare (su) qcnešetřit na čemnon risparmiare su qc, (nehledět na výdaje) non badare a spese per qc
  2. (omezovat spotřebu) s čím risparmiare qc, fare economia, limitare il consumo di qcNešetřil chválou na...Era pieno di lodi per ..., Non risparmiava (le) lodi a ...
  3. kniž.(vyšetřovat) co investigare, esaminare qc, indagare su qc
  4. (málo používat) co risparmiare qc
  5. (jednat ohleduplně) koho risparmiare q, co(zraněnou ruku ap.) aver riguardo di qc(chránit) proteggere qc

Vyskytuje se v

šetřit se: nešetřit se v práci ap.non risparmiarsi

síla: Šetři (si) síly.Risparmia la fatica.

že: Tím, že hodně šetřila ...Avendo risparmiato/Risparmiando molto ...

economia: fare economia di qcšetřit čím

scialo: fare scialo di qcnešetřit čím

abbondare: Abbonda in complimenti.Nešetří poklonami.