Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzikální) forza ffyz. přitažlivá/gravitační sílaforza attrattiva/gravitazionaletech. koňská sílacavallo m vapore/di potenzazemětřesení o síle 6 stupňůterremoto di magnitudo 6
  2. (fyzická, duševní ap.) forza f(energie) energia f(schopnost) capacità fBudu se snažit ze všech sil.Cercherò di fare del mio meglio.Šetři (si) síly.Risparmia la fatica.síla vůleforza f di volontàsíla zvykuforza f dell'abitudinesebrat sílyraccogliere le forze f pl
  3. (nositel síly) forza fpracovní sílamanodopera m, (dělník) operaio m, manovale m
  4. (kolektivní moc) forza f(moc) potere mvoj. vojenské sílyforze militarivoj. vzdušné sílyaviazione militare
  5. (intenzita) forza f(vliv, mocnost) potenza f
  6. (tloušťka) spessore m

Vyskytuje se v

branný: forze armatebranné síly

gravitační: forza gravitazionalegravitační síla

hybný: forza motricehybná síla

koňský: cavallo vaporetech. koňská síla jednotka výkonu

nabývat: aumentare di forzanabývat na síle

načerpat: ricuperare le forzenačerpat (znovu) síly

nasazení: con tutte le (sue) forzes nasazením všech (svých) sil, s plným nasazením

ozbrojený: forze armate/servizi armatiozbrojené síly/složky

pokraj: essere allo stremo delle (proprie) forzebýt na pokraji (svých) sil

pozemní: forze di terrapozemní síly/vojsko

pracovní: manodopera pracovní síla

přitažlivý: forza attrattivafyz. přitažlivá síla

setrvačný: forza inerziale/di inerziafyz. setrvačná síla

snažit se: fare del proprio meglio, fare di tutto per qcsnažit se ze všech sil o co

spojit: unire le forze con qspojit síly s kým

stisk: forza del morsosíla stisku (čelistí)

třecí: resistenza/forza d'attritotřecí odpor/síla

všechen, všechna, všechno: a tutta forza, con tutte le proprie forzeze všech sil, vší silou

všichni, všechny, všechna: impegnarsi al massimo, fare del proprio megliosnažit se ze všech sil

vypětí: con tutte le forzes vypětím všech sil

zvyk: forza dell'abitudinesíla zvyku

lidský: È umanamente impossibile.To není v lidských silách.

nabrat: riprendere le forzenabrat znovu sil

přecenit: sopravvalutare le proprie forzepřecenit své síly

změřit: misurare le forze con qzměřit síly s kým

acquisto: potere d'acquistokupní síla

animo: forza d'animosíla vůle, odhodlání

ascensionale: forza ascensionalevztlaková síla

ausiliario: ausiliario di cucinapomocná síla v kuchyni

bruto: forza brutahrubá síla

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

centrifugo: fis. forza centrifugaodstředivá síla

centripeto: fis. forza centripetadostředivá síla

elettromotore: forza elettromotriceelektromotorická síla

estremo: essere all'estremo delle forzebýt na pokraji sil

forza: perdere le forzeztratit sílu

gravità: forza di gravitàpřitažlivá síla, gravitační síla

inerzia: forza d'inerziasetrvačná síla

interposizione: mil. forze di interposizionezásahové síly

magnetico: forza magneticamagnetická síla

magnitudo: terremoto di magnitudo 7 (della scala Richter)zemětřesení o síle 7 (stupňů Richterovy stupnice)

momento: fis. momento di forzamoment síly

occulto: forze occulte della naturatajemné síly přírody

oltranza: a(d) oltranzas nasazením všech sil, na doraz, až do konce, maximální, totálně, mohutný, usilovný

opera: mano d'operapracovní síla

ordine: forze dell'ordinepořádkové síly

pensiero: forza del pensierosíla myšlenky

perdere: perdere le forze/la voceztrácet síly/hlas

peso: di pesocelou (svou) vahou, přen. silou, násilím přimět ap.

pieno: nel pieno delle forzena vrcholu sil

potenza: potenza militarevojenská síla

potere: potere magicomagická síla

prepotenza: di prepotenzasilou, násilím něčeho dosáhnout ap.

propulsivo: forza propulsivahnací síla

prova: prova di forzastřetnutí, měření sil

recupero: recupero delle forzenačerpání nových sil

riacquistare: riacquistare le forzeznovu nabrat síly

ristorare: ristorare le forzenabrat sil, (znovu) načerpat síly

stento: a stentostěží, sotva, s obtížemi, namáhavě, s vypětím (všech) sil

stremo: essere allo stremobýt v koncích, mlít z posledního, být u konce svých sil

terremoto: terremoto di magnitudo 5 della scala Richterzemětřesení o síle 5 stupňů Richterovy stupnice

trazione: forza di trazionetažná síla

uguaglianza: uguaglianza di forzerovnováha sil

umanamente: essere umanamente possibilebýt v lidských silách

unire: unire le forzespojit síly, spojit se skupina ap.

vapore: cavallo vaporekoňská síla

arrivare: Non ci arrivo.Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.

assaggio: Ha dato un assaggio della sua forza.Předvedl svou sílu.

collaborare: collaborare con le forze dell'ordinespolupracovat s pořádkovými silami

congiungere: Hanno congiunto i propri sforzi con ...Spojili své síly s ...

dovere: Dev'essere molto forte.Musí mít velkou sílu.

mancare: Mi mancano le forze.Chybějí mi síly.

misurarsi: Misuriamoci in una gara!Poměříme si síly (v závodě)!

pareggiarsi: Le loro forze si pareggiano.Jejich síly jsou vyrovnané.

polmone: il polmone dell'economiahybná síla ekonomiky

potere: Lavora più che può.Pracuje co mu síly stačí.

scemare: Le forze scemano.Síly ubývají., Ubývá sil.

sopravvalutare: Ha sopravvalutato le sue forze.Přecenil své síly.

tutto: Indietro tutta!Zaberte (vší silou)!

gamba: in gambazdatný, schopný, šikovný, ve formě, při síle těšící se dobrému zdraví

risparmio: fare qc senza risparmio di forzedělat co ze všech sil, nelitovat námahy při čem

rotto: per il rotto della cuffiajen tak tak, s odřenýma ušima, (jen) s vypětím všech sil zvládnout ap.

spiano: přen. a tutto spianonaplno, ze všech sil, na maximum, hovor. co to dá

unione: L'unione fa la forza.V jednotě je síla.

via: passare alle vie di fattopoužít síly/násilí

síla: forza attrattiva/gravitazionalefyz. přitažlivá/gravitační síla