Hlavní obsah

nasazení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nastrčení ap.) il mettere m(umístění) collocazione f, il collocare m
  2. přen.(vynaložení) l'adoperare m, l'impiegare mpřen.(riskování) il rischiare ms nasazením životarischiando la vitas nasazením všech (svých) sil, s plným nasazenímcon tutte le (sue) forze
  3. přen.(vojsk ap. v akci) impiego mpřen.(rozmístění vojsk) schieramento m

Vyskytuje se v

košík: mettere la muserola al canedát/nasadit psovi košík

náramek: ammanettare qcdát/nasadit náramky komu

nasazení: rischiando la vitas nasazením života

štěnice: mettere/installare una microspia dovenasadit/dát štěnici kam

želízko: ammanettare q, mettere le manette a qnasadit komu želízka

brouk: mettere una pulce in un orecchio a qcnasadit komu brouka do hlavy

laťka: stabilire un alto limitenasadit laťku vysoko

paroh: fare/mettere le corna a qnasadit komu parohy

corno: fare/mettere le corna a qnasadit komu parohy

ferro: mettere i ferri ai polsinasadit pouta na zápěstí

grinta: con grintarázně, s nasazením, dravě, důrazně hrát ap.

inforcare: inforcarsi gli occhialinasadit si brýle

intervento: unità di pronto interventozásahová jednotka, jednotka rychlého nasazení

lena: di (buona) lenapilně, nadšeně, s nasazením pracovat ap.

manetta: mettere le manette a qnasadit pouta komu

massimo: col massimo impegnos maximálním nasazením

mettersi: mettersi il cappellonasadit si klobouk

oltranza: a(d) oltranzas nasazením všech sil, na doraz, až do konce, maximální, totálně, mohutný, usilovný

parrucca: mettersi la parruccanasadit si paruku

atteggiare: Atteggiò il volto a compassione.Nasadil soucitný výraz, Zatvářil se soucitně.

nasadit: mettersi gli occhialinasadit si brýle