Hlavní obsah

il

Člen

  • člen určitý muž.rodu v j. č.

Vyskytuje se v

cinquecento: il Cinquecento16. století

come: il cometo jak

dopo: il dopobudoucnost

duecento: il Duecento13. století

fascio: Il Fascio(politické) uskupení, spolek hl. radikální, hist. fašistická strana

Gange: il GangeGanga řeka

abbassare: abbassare il sipariospustit oponu

accendere: accendere il motorenastartovat (motor)

adriatico: il mare AdriaticoJaderské moře

affidare: affidare il figlio a qsvěřit dítě komu

affrettare: affrettare il passopřidat do kroku

agghiacciare: agghiacciare il sangue a qnahánět komu strach, až stydne krev v žilách

allungare: allungare il collonatahovat krk

alto: il più alto possibileco nejvýše

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

amore: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

amoroso: il mio amorosomůj milý/miláček

andare: Il prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...

anziano: il più anzianonejstarší

appiccare: appiccare il fuoco a qczapálit, podpálit co

aprire: aprire il giocozahájit hru v šachu

arricciare: arricciare il pelonaježit srst zvířata

arrovellarsi: arrovellarsi (il cervello)lámat si hlavu

arruffare: i přen. arruffare il pelo(na)ježit se

asciugare: far asciugare il bucatodát schnout prádlo

avviare: avviare il computer(s)pustit počítač

avviso: a/secondo il mio avvisopodle mého názoru/mínění

bacchetta: bacchette per il cibojídelní hůlky

bagno: fare il bagnovykoupat se

bambino: fare il bambinochovat se jako dítě

banco: il banco del barbarový pult

basto: přen. mettere il basto a qpodrobit si koho

battere: battere il tempovytleskávat rytmus

battista: il Battista san Giovanni Battistasv. Jan Křtitel

bavaglio: mettere il bavaglio a qdát roubík komu, umlčet koho

bavero: prendere q per il baveropustit se do koho, popadnout za límec koho, přen. vodit koho za nos, střílet si z koho

becco: chiudere il beccozavřít zobák

benché: il benché minimo(ani) nejmenší, sebemenší tušení ap.

beneplacito: dare il beneplacito a q/qcdát souhlas komu k čemu

benvenuto: dare il benvenuto a qpřivítat, uvítat koho

benzina: fare il pieno di benzinanatankovat plnou (nádrž)

bersaglio: colpire il bersagliozasáhnout terč, dosáhnout cíle

bicchiere: levare il bicchierepozvednout číši

bis: chiedere il bisžádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.

bollore: alzare/levare il bollorepřicházet do varu, začínat vřít voda ap.

bottino: spartirsi il bottinorozdělit si kořist

bottone: premere il bottonezmáčknout tlačítko

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

bravo: Bravo il furbo!Ty seš ale pěkně mazanej!

broncio: tenere il bronciomračit se, trucovat

bucato: fare il bucatovyprat, prát (prádlo)

buongiorno: dare il buongiorno a qpopřát komu dobrý den

buono: il vestito buonosváteční šaty

calo: il calo dei prezzipokles cen

cambiare: cambiare il (pannolino al) bambinopřebalit dítě

cambio: dare il cambio a qvystřídat koho stráž ap.

camera: il senato e la camerasenát a sněmovna

cammino: riprendere il camminopokračovat v cestě

capo: il capo della scalavršek schodiště

capogiro: dare il capogiro, far venire il capogiro a qohromit, šokovat, konsternovat, odrovnat koho

cappello: levarsi/togliersi il cappellosmeknout (klobouk) na pozdrav

caso: porre/mettere il casopředpokládat

catenaccio: chiudere con il catenacciozavřít na petlici

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cedere: cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komu

cell: suonerie per il cellvyzvánění do mobilu

cento: il cento per centosto procent

cessare: cessare il fuocozastavit palbu, vyhlásit klid zbraní

che: il checož

check-in: fare il check-inzaregistrovat se, odbavit (zavazadla)/cestující před odletem ap.

check-out: fare il check-outodhlásit se

chiamare: chiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

chiave: il buco della chiaveklíčová dírka

chiavistello: mettere il chiavistellozavřít (dveře) na zástrčku

chinare: chinare il caposklopit hlavu, přen. rezignovat, podvolit se

cielo: voglia il cielodá-li Bůh, když Bůh dá při toužebném přání

cinema: il cinema muto/sonoroněmý/zvukový film

circo: il circo della formula unozávody/svět/seriál Formule 1

clou: il clou della seratazlatý hřeb večera

collaudo: fare il collaudo di qcprovést zkoušku čeho, otestovat, zkontrolovat, vyzkoušet, prověřit co při převzetí ap.

coltivare: coltivare il granopěstovat obilí

combinare: přen. combinare il pranzo con la cenajen stěží vyžít být velmi chudý

cinque: il cinque(přátelské) plácnutí dlaní na dlaň