Hlavní obsah

il

Člen

  • člen určitý muž.rodu v j. č.

Vyskytuje se v

albore: gli alboridi qc počátky, úsvit čeho

Alpi: le AlpiAlpy

altro: (gli) altriostatní, druzí

altro: gli altriostatní, druzí lidé

anno: gli anniroky, léta doba

antichità: le antichitàstarožitnosti, antikvity

avversità: le avversitànepřízeň (osudu), nesnáze, strasti

bermuda: i bermudabermudy kraťasy

Bermude: le BermudeBermudy

bisognoso: i bisognosipotřební, chudí lidé

budello: le budellastřeva

abbagliante: accendere gli abbagliantizapnout dálková světla

abbassare: abbassare il sipariospustit oponu

abbassare: abbassare il finestrinostáhnout okénko v autě

abbassare: abbassare le armisložit zbraně

abbassare: abbassare la febbresrazit teplotu nemocnému

abbassare: abbassare la voce/radioztišit hlas/rádio

accapponarsi: far accapponare la pellezpůsobit husí kůži

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

accendere: accendere il motorenastartovat (motor)

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accogliere: accogliere la richiestavyhovět žádosti

accompagnare: accompagnare q con lo sguardosledovat koho pohledem

accontentare: accontentare i desideri di qsplnit přání koho

acconto: acconto per la mercezáloha na zboží

accostare: accostare la portapřivřít dveře

addormentato: la Bella AddormentataŠípková Růženka

addosso: mettere gli occhi addosso a qupřít zrak na koho

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adriatico: il mare AdriaticoJaderské moře

affidabile: la macchina più affidabilenejspolehlivější auto

affidare: affidare il figlio a qsvěřit dítě komu

affissare: affissare gli occhi in q/qcupřeně se (za)dívat, upřít zrak na koho/co, upřeně pozorovat koho/co

afflitto: gli afflittitrpící (lidé)

affrettare: affrettare il passopřidat do kroku

agghiacciare: agghiacciare il sangue a qnahánět komu strach, až stydne krev v žilách

aggrottare: aggrottare le sopraccigliazamračit se

aguzzare: aguzzare le orecchienastražit uši, zbystřit sluch

aguzzare: aguzzare la vistanapnout zrak

aizzare: aizzare il cane contro qpoštvat psa na koho

allacciare: allacciare le cinturepřipoutat se pásem, připásat se

allacciarsi: allacciarsi le scarpezavázat si tkaničky, zašněrovat si boty

allargare: allargare la cintapovolit (si) pásek

allenare: allenare la vocetrénovat (si) hlas

allungare: allungare le vacanzeprodloužit (si) prázdniny

allungare: allungare la mano per (prendere) qcnatáhnout ruku po čem, pro co

allungare: allungare le orecchienapínat uši

allungare: allungare il collonatahovat krk

allungare: allungare il passonatáhnout krok jít rychleji

allungare: allungare la pallaprodloužit míč, posunout míč, přihrát ve fotbale ap.

allungarsi: Le giornate si allungano.Dny se prodlužují.

alto: il più alto possibileco nejvýše

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

alzare: alzare le spallepokrčit rameny lhostejně ap.

alzare: alzare i bicchieripozvednout sklenice připít si

alzare: alzare la vocezvýšit hlas

ammalato: gli ammalatinemocní

ammennicolo: gli ammennicolirůzné drobnosti, serepetičky

ammennicolo: con tutti gli ammennicolise vším všudy

amministrare: amministrare la giustiziavykonávat spravedlnost

amore: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

amoroso: il mio amorosomůj milý/miláček

andare: Il prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...

anno: compiere gli annimít/slavit narozeniny/jubileum, slavit výročí, dožívat se jubilea

annodare: annodare la cravattauvázat (si) kravatu

anta: dopo gli antapo čtyřicítce, padesátce ap.

antefatto: gli antefatti di qcudálosti předcházející čemu

antibiotico: prendere gli antibioticibrát antibiotika

anticipare: anticipare la partenzapředčasně odjet, uspíšit odjezd

anticipare: anticipare i tempiurychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobu

antistante: la piazza antistante (al)la stazionenáměstí před nádražím

anziano: il più anzianonejstarší

anziano: i problemi degli anzianiproblémy seniorů

appagare: appagare la fameutišit hlad

appagare: appagare la seteuhasit žízeň

apparecchio: apparecchio ortodontico/per i dentirovnátka

apparenza: salvare le apparenzened(áv)at navenek nic znát potíže ap.

appiccare: appiccare il fuoco a qczapálit, podpálit co

applicare: applicare la mente a qcvěnovat se čemu, zabývat se čím mentálně ap.

appoggiare: appoggiare la vocezvýšit hlas

aprire: aprire il giocozahájit hru v šachu