Hlavní obsah

amore

Podstatné jméno mužské

  1. di q/qc láska ke komu, k čemufare l'amore con qmilovat se s kým mít sexuální styksentire amore per, verso qcítit lásku ke komudichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komuamore di sésebeláskaamore del denaro/di patrialáska k penězům/vlasti
  2. miláček, drahoušek, zlatíčkoSei un amore.Seš zlatíčko.Amore mio!Miláčku!

Vyskytuje se v

láska: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

nešťastný: amore infelicenešťastná láska

zamilovaný: soffrire per amore, essere innamorato/-a infelicebýt nešťastně zamilovaný

miláček: Sì, amore.Ano, miláčku!

přerůst: La loro amicizia è diventata amore.Jejich přátelství přerostlo v lásku.

sesterský: amore di sorellasesterská láska

vyznat: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

pohled: amore a prima vistaláska na první pohled

amore: sentire amore per, verso qcítit lásku ke komu

animalesco: amore animalescoživočišná láska

corrisposto: amore non corrispostoneopětovaná láska

dichiarare: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

freccia: Amorův šíp lásky ap.le frecce di Cupido

infelice: amore infelicenešťastná láska

mercenario: amore mercenarioláska za peníze

platonico: amore platonicoplatonická láska

professare: professare amore a qvyznat komu lásku

sfortunato: Sfortunato nel gioco, fortunato in amore.Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.