Hlavní obsah

amore

Podstatné jméno mužské

  1. di q/qc láska ke komu, k čemufare l'amore con qmilovat se s kým mít sexuální styksentire amore per, verso qcítit lásku ke komudichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komuamore di sésebeláskaamore del denaro/di patrialáska k penězům/vlasti
  2. miláček, drahoušek, zlatíčkoSei un amore.Seš zlatíčko.Amore mio!Miláčku!

Vyskytuje se v

animalesco: amore animalescoživočišná láska

corrisposto: amore non corrispostoneopětovaná láska

dichiarare: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

infelice: amore infelicenešťastná láska

mercenario: amore mercenarioláska za peníze

platonico: amore platonicoplatonická láska

professare: professare amore a qvyznat komu lásku

sfortunato: Sfortunato nel gioco, fortunato in amore.Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.

amore: sentire amore per, verso qcítit lásku ke komu