Hlavní obsah

vyznat

Vyskytuje se v

láska: vyznat lásku komudichiarare il proprio amore a q

vyznat se: V politice se vůbec nevyznám.Non mi intendo per niente di politica.

vyznat se: Vyznáš se v tom?Ci capisci qualcosa?

vyznat se: expr. Ten se ale vyzná!Quello sì che ci sa fare!

tlačenice: vyznat se v tlačenicisaper da che parte conviene stare

amore: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

dichiarare: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

dichiarazione: fare una dichiarazione (d'amore) a qvyznat lásku komu

dimestichezza: avere dimestichezza con qcvyznat se, být zběhlý v čem, mít zkušenosti s čím

dotto: essere dotto in qcdobře se vyznat v čem

professare: professare amore a qvyznat komu lásku

raccapezzarsi: non raccapezzarsi in qcnevyznat se v čem, být bezradný, nevědět si rady s čím

raccapezzarsi: Non mi ci raccapezzo.Nevyznám se v tom., Nevím tomu hlavu ani patu.

sapere: Quel medico sa il fatto suo.Ten doktor se vyzná.

capire: Vai a capire q/qc.Čert aby se v kom/čem vyznal., Kdo se má vyznat v kom/čem.