Hlavní obsah

capire

Tranzitivní sloveso-sc

  1. (po)rozumět čemu, pochopit coMi capisci?Rozumíš mi?Non capisco.Nerozumím.
  2. qc chápat co, rozumět čemuSi capisce!Jistě., Samozřejmě, To se rozumí., Zajisté., Přirozeně.

Vyskytuje se v

male: špatně/nesprávně pochopit koho/cocapire male q/qc

pro: na hlavupro capite

pro capite: spotřeba na hlavu/obyvateleconsumo pro capite

reddito: příjem na hlavu na jednoho obyvatelereddito pro capite

cavolo: Nerozumí ani ň.Non capisce un cavolo.

mostrare: Dělal, že nerozumí.Mostró di non capire.

o: Rozuměl(a) jsi, nebo ne?Hai capito o no?

perché: Nepochopil jsem proč.Non ho capito perché.

acca: nerozumět ani ňnon capire un'acca

antifona: dovtípit se, pochopit (narážku)přen. capire l'antifona

mazza: Nic nechápe.Non capisce una mazza.

hlava: na hlavu osobua testa, a/per persona, pro capite

najevo: dát komu jasně najevo cofar capire a q qc

nesprávně: nesprávně pochopit cofraintendere, capire male qc

pochopení: náročný na pochopenídifficile da capire

pochopit: špatně pochopit koho/cofraintendere, capire male q/qc

dát: Dal jasně najevo, že ...Ha fatto chiaramente capire che ...

domluvit se: Domluví se dobře anglicky.Si fa capire bene in inglese.

dorozumět se: Dorozumí se pěti jazyky.Si fa capire in cinque lingue.

dovtípit se: Nedovtípil se.Non ha capito l'antifona.

chápat: Chápeš (to)?Capisci?, (Hai) capito?

chápavý: být velmi chápavýcapire le cose al volo

jaksi: Jaksi jsem nerozuměl otázce.Non ho capito la domanda per così dire.

jo: A jo! chápuCapisco!

prokouknout: Hned jsem prokouknul, co je zač.Ho capito subito chi avevo davanti.

rozumět: Nerozumím.Non capisco.

stěží: Stěží to chápu.Lo capisco a malapena.

špatně: špatně porozumět čemucapire male qc

vykládat si: To si špatně vykládáš.Hai capito male.

vyznat se: Vyznáš se v tom?Ci capisci qualcosa?

kloub: přijít čemu na kloubriuscire a capire qc, tajemství ap. penetrare in qc: sciogliere il bandolo di qc

mít: Už to mám! vím toCi sono!, Ho capito!

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinon capire un acca di qc

žaludek: Vidím ti až do žaludku.Capisco che tipo sei.

capire: Jistě., Samozřejmě, To se rozumí., Zajisté., Přirozeně.Si capisce!