Hlavní obsah

capire

Tranzitivní sloveso-sc

  1. (po)rozumět čemu, pochopit coMi capisci?Rozumíš mi?Non capisco.Nerozumím.
  2. qc chápat co, rozumět čemuSi capisce!Jistě., Samozřejmě, To se rozumí.

Vyskytuje se v

male: capire male q/qcšpatně/nesprávně pochopit koho/co

pro: pro capitena hlavu

pro capite: consumo pro capitespotřeba na hlavu/obyvatele

reddito: reddito pro capitepříjem na hlavu na jednoho obyvatele

cavolo: Non capisce un cavolo.Nerozumí ani ň.

mostrare: Mostró di non capire.Dělal, že nerozumí.

o: Hai capito o no?Rozuměl(a) jsi, nebo ne?

perché: Non ho capito perché.Nepochopil jsem proč.

acca: non capire un'accanerozumět ani ň

antifona: přen. capire l'antifonadovtípit se, pochopit (narážku)

mazza: Non capisce una mazza.Nic nechápe.

hlava: na hlavu osobua testa, a/per persona, pro capite

najevo: dát komu jasně najevo cofar capire a q qc

nesprávně: nesprávně pochopit cofraintendere, capire male qc

pochopení: náročný na pochopenídifficile da capire

pochopit: špatně pochopit koho/cofraintendere, capire male q/qc

dát: Dal jasně najevo, že ...Ha fatto chiaramente capire che ...

domluvit se: Domluví se dobře anglicky.Si fa capire bene in inglese.

dorozumět se: Dorozumí se pěti jazyky.Si fa capire in cinque lingue.

dovtípit se: Nedovtípil se.Non ha capito l'antifona.

chápat: Chápeš (to)?Capisci?, (Hai) capito?

chápat: Už chápu.Capisco., Ho capito.

chápat: Nechápu.Non capisco.

chápavý: být velmi chápavýcapire le cose al volo

jaksi: Jaksi jsem nerozuměl otázce.Non ho capito la domanda per così dire.

jo: A jo! chápuCapisco!

prokouknout: Hned jsem prokouknul, co je zač.Ho capito subito chi avevo davanti.

rozumět: Nerozumím.Non capisco.

stěží: Stěží to chápu.Lo capisco a malapena.

špatně: špatně porozumět čemucapire male qc

vykládat si: To si špatně vykládáš.Hai capito male.

vyznat se: Vyznáš se v tom?Ci capisci qualcosa?

kloub: přijít čemu na kloubriuscire a capire qc, tajemství ap. penetrare in qc: sciogliere il bandolo di qc

mít: Už to mám! vím toCi sono!, Ho capito!

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinon capire un acca di qc

žaludek: Vidím ti až do žaludku.Capisco che tipo sei.