Hlavní obsah

dovtípit se

Dokonavé sloveso

  • co z čeho (vyvodit) dedurre qc da qc(pochopit narážku) capire l'antifona(a reagovat) raccogliereZ jeho slov jsem se dovtípil, že...Ho dedotto dalle sue parole che...Nedovtípil se.Non ha capito l'antifona.

Vyskytuje se v

antifona: přen. capire l'antifonadovtípit se, pochopit (narážku)