Hlavní obsah

domluvit se

Dokonavé sloveso

  1. (dohodnout se) s kým na čem mettersi d'accordo, accordarsi con q su qc(dojednat) concordare qcDomluvíme se na zítra.Ci metteremo d'accordo per domani.
  2. (cizí řečí ap.) jak farsi capire in qc(umět mluvit) riuscire a parlare comeDomluví se dobře anglicky.Si fa capire bene in inglese.

Vyskytuje se v

domluvit: domluvit si schůzkufissare un appuntamento

accordo: dospět k dohodě, domluvit sevenire a un accordo

appuntamento: domluvit si schůzku s kým, objednat se ke komu lékaři ap.fissare un appuntamento con q

combinare: domluvit si schůzkucombinare un appuntamento

fissare: domluvit si schůzkufissare un appuntamento

incontro: domluvit (si) schůzkufissare un incontro

domluvit se: Domluvíme se na zítra.Ci metteremo d'accordo per domani.