Hlavní obsah

domluvit se

Dokonavé sloveso

  1. (dohodnout se) s kým na čem mettersi d'accordo, accordarsi con q su qc(dojednat) concordare qcDomluvíme se na zítra.Ci metteremo d'accordo per domani.
  2. (cizí řečí ap.) jak farsi capire in qc(umět mluvit) riuscire a parlare comeDomluví se dobře anglicky.Si fa capire bene in inglese.

Vyskytuje se v

domluvit: domluvit si schůzkufissare un appuntamento

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

appuntamento: fissare un appuntamento con qdomluvit si schůzku s kým, objednat se ke komu lékaři ap.

combinare: combinare un appuntamentodomluvit si schůzku

fissare: fissare un appuntamentodomluvit si schůzku

incontro: fissare un incontrodomluvit (si) schůzku