Hlavní obsah

farsi

Vpron

  1. qc stát se, udělat se kým/čím, jakýmSi è fatto rosso in viso.Zrudl v obličeji.Si sta facendo tardi.Připozdívá se.Si fa buio/notte.Stmívá se., Přichází noc.farsi chiarovyjasnit se oblohafarsi grandevyrůst, narůst, zvětšit sefarsi notareupozornit na sebefarsi sentireozvat se dotčený, bolest ap.farsi vivoozvat se známému, nezvěstný ap.
  2. posunout se, pohnout se, postoupit kam
  3. di qc zdrogovat seslang. sjet se, zfetovat se čím
  4. qc (u)dělat si coMi faccio un caffè.Udělám si kávu.farsi maleublížit si
  5. farsela con q mít něco s kým, zaplést se s kým, spát s kým
  6. q spát, vyspat se, rozdat si to s kým
  7. qc dát si, dopřát si cofarsi la docciaosprchovat se

Vyskytuje se v

fare: far(si) (fare)qc nechat/dát si udělat co

a: fatto a manoručně dělaný

a: (fatto) alla grigliana grilu, grilovaný

altrui: fatti altruicizí záležitosti

amare: farsi amarezískat si lásku

animo: farsi animododat si odvahy, osmělit se

anno: tre anni fapřed třemi roky/lety

anticipare: farsi anticipare qcnechat si předem vyplatit co

avanti: farsi avantipostupovat (vpřed)

avanti: farsi avantipředstoupit

barba: farsi/lasciarsi crescere la barbadát/nechat si narůst vousy

barba: farsi la barba(o)holit se

beffa: farsi beffa/beffe di qdělat si legraci z koho, utahovat si, střílet si z koho

bello: farsi bellozkrášlit se

benvolere: farsi benevolere da qzískat si přízeň koho

buio: farsi buiosetmět se

cantata: farsi una cantatazazpívat si

carico: farsi carico di qpostarat se o koho, ujmout se koho

chiamare: farsi chiamare alle seinechat se vzbudit v šest

chiave: chiave di Fabasový klíč

cogliere: cogliere q sul fattopřistihnout koho při činu

compassione: přen. che fa compassionežalostný, ubohý kvalita ap.

compiuto: un fatto compiutohotová věc již rozhodnutá ap.

conoscere: farsi conoscereprojevit se, ukázat se povahově, proslavit se, udělat si jméno, vybudovat si pověst i iron.

cosa: cosa fattahotová/vyřízená věc

crescere: farsi crescere la barbanechat si (na)růst vousy

croce: farsi il segno della crocepokřižovat se

dato: dato di fattoskutečnost, fakt

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

doccia: farsi/fare la docciadát si sprchu, (o)sprchovat se

dose: farsi una dosedát si dávku

ecco: Ecco fatto!(A) Hotovo!

errore: errore di fattofaktický omyl

evacuare: evacuare le fecivyprázdnit se jít na stolici

fa: chiave di faF klíč, basový klíč

fa: un'ora fapřed hodinou

faccia: di faccia a qcnaproti čemu

faccia: con faccia impassibile/serias kamennou tváří

faccia: una faccia rotondakulatý obličej

faccia: Ti spacco la faccia.Rozbiju ti hubu.

faccia: sbattere la porta in faccia a qzavřít komu dveře před nosem

faccia: faccia tostadrzoun

faccia: faccia a facciatváří v tvář

faccia: nella casa di facciav protějším domě

faccia: vista di facciapohled zepředu, přední pohled

faccia: ridere in faccia a qsmát se komu do tváře

faccia: faccia preoccupataustaraný výraz

faccia: fare la faccia tristetvářit se smutně

faccia: Il blog ha cambiato faccia.Vzhled blogu se změnil.

faccia: sulla faccia della Terrana povrchu zemském, na zemi

famiglia: farsi una famigliazaložit rodinu

fatto: fatto a manoručně vyrobený

fatto: fatto in casadoma dělaný, domácí výrobek

fatto: lavoro ben fattodobře odvedená práce

fatto: in fatto di qcco se týče, co do čeho

fatto: di fattove skutečnosti, práv. účinný, v účinnosti, platný

fatto: per il fatto chejelikož, poněvadž

fatto: coppia di fattonesezdaný pár žijící ve společné domácnosti, nesezdané soužití

fatto: famiglia di fattofaktická rodina nesezdaný pár s dětmi

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

fatto: cogliere q sul fattochytit koho při činu

forza: farsi forzavzmužit se

fottere: Vadano a farsi fottere!Ať se jdou vycpat!, Ať jdou do hajzlu!

fottere: přen. vulg. andare a farsi fotterejít do prdele/řiti/hajzlu

fottere: přen. vulg. mandare q a farsi fottereposlat do prdele/řiti/hajzlu koho

frase: frase fattaklišé, otřepaná fráze

frate: farsi fratestát se mnichem

friggere: přen. andare a farsi friggerejít do háje, jít ke všem čertům

friggere: přen. mandare q a farsi friggereposlat koho do háje

giorno: due giorni fapřed dvěma dny

giustizia: farsi giustizia (da sé)vzít spravedlnost do svých rukou

grasso: farsi grasse risatepopadat se za břicho smíchy

idea: farsi un'idea di qudělat si představu o čem

illusione: farsi illusionidělat si iluze

intendere: farsi intendereumět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozuměli

lampada: fare/farsi una lampadaopalovat se na soláriu/horském sluníčku

male: farsi maleublížit si, přijít k úrazu

mamma: žert. come l'ha fatto mammajak ho Bůh stvořil zcela nahý

mangiata: farsi una (bella) mangiata di qcnacpat se čím jídlem

manicure: farsi la manicure(u)dělat si/nechat si udělat manikúru

mazzo: farsi il mazzomakat, dřít, otročit

mèche: farsi le m`echesudělat si melír

mese: un mese fapřed měsícem

nome: farsi un nomeudělat si jméno, stát se známým

nome: farsi un cattivo nomezískat špatnou pověst

notare: farsi notareupozornit na sebe

nudo: i nudi fattiholá fakta

nulla: nulla di fattonulový/žádný výsledek jednání ap., sport. nerozhodný výsledek

obbedire: farsi obbedirevynutit si poslušnost

onore: farsi onore in qczískat si uznání v čem