Hlavní obsah

anticipare

Tranzitivní sloveso

  1. qc uspíšit qc, udělat co s předstihem/dříve/předčasně před stanovenou lhůtouanticipare la partenzapředčasně odjet, uspíšit odjezdanticipare i tempiurychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobu
  2. a qc přesunout co na kdy na dříve
  3. přijít/přijet/dostavit se/nastat dříve/předčasně/s předstihem než bylo stanoveno, jít napřed o hodinkách ap.Il treno ha anticipato di otto minuti.Vlak přijel o osm minut dříve.
  4. qc předem zaplatit/uhradit/splatit cofarsi anticipare qcnechat si předem vyplatit co
  5. qc a q půjčit co komu peníze
  6. qc předjímat, anticipovat co události ap.

Vyskytuje se v

anticipo: in anticipopředem, s předstihem

elezione: indire le elezioni anticipatevyhlásit předčasné volby

grazie: grazie in anticipopředem děkuji

pagamento: pagamento anticipatoplatba předem

pagare: pagare in anticipozaplatit předem

dopředu: fare qc con grande anticipo(u)dělat co dlouho dopředu

dřívější: pensionamento anticipato, prepensionamento dřívější odchod do důchodu

předběhnout: anticipare/precorrere i tempipředběhnout (svou) dobu

předběžný: prenotazione anticipata, zboží ordinazione anticipatapředběžná objednávka předem zadaná

předejít: anticipare/precorrere i tempipředejít dobu

předem: grazie in anticipopředem děkuji

předstih: in anticipo, anticipatamentev předstihu, s předstihem

volba: elezioni nazionali/anticipate/dirette/ generalicelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

záloha: pagare/dare/fare anticipo/un acconto per qc, versare una somma in accontosložit zálohu na co

zálohový: (pagamento di) anticipo ekon. zálohová platba

děkovat: Ringraziamo in anticipo della Sua risposta.Děkujeme předem za Vaši odpověď.

anticipare: anticipare la partenzapředčasně odjet, uspíšit odjezd