Hlavní obsah

volba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výběr) scelta fmít možnost volbyavere la possibilità di sceglierepodle vlastní volbysecondo la propria scelta
  2. (ředitele ap.) elezione f(hlasováním ap.) votazione f
  3. volby (akt) elezioni f pljít k volbámandare alle elezionicelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbyelezioni f pl nazionali/anticipate/dirette/ generali

Vyskytuje se v

doplňovací: doplňovací volbyelezione suppletiva, elezioni complementari

obecní: volby do obecního zastupitelstvaelezioni comunali

prezidentský: prezidentské volbyelezioni presidenziali

řádný: řádné volbyelezioni regolari

senát: volby do senátuelezioni del Senato

svobodný: polit. svobodné volbyelezioni libere

vítězství: vítězství ve volbáchvittoria elettorale

kdokoli: ať vyhraje volby kdokolichiunque vinca le elezioni

manipulace: manipulace s výsledky volebmanipolazione dei risultati delle elezioni

zmanipulovat: Zmanipulovali výsledky voleb.Hanno manipolato i risultati delle elezioni.

chiamata: přen. (všeobecné) volbychiamata alle urne

comizio: volbyburocr. comizi elettorali

elezione: svobodná volbalibera elezione

felice: šťastná volbascelta felice

generale: všeobecné volbyelezioni generali

indiscriminato: nahodilá volba čehoscelta indiscriminata di qc

libero: možnost volby v čemvia libera in qc

papa: volba papežeelezione del papa

primario: primární volby, primárkyelezioni primarie

prioritario: přednostní volbascelta prioritaria

senato: volby do senátuelezioni del Senato

urna: jít k volbámandare alle urne

invalidare: Volby byly prohlášeny za neplatné.Le elezioni sono state invalidate.

infelice: nešťastná volbascelta infelice

volba: mít možnost volbyavere la possibilità di scegliere