Hlavní obsah

compiuto

Vyskytuje se v

anno: compiere gli annimít/slavit narozeniny/jubileum, slavit výročí, dožívat se jubilea

compiere: compiere gli studidokončit studium

compiere: compiere gli annimít narozeniny

compiere: compiere una missionesplnit misi

compito: compiere un compitosplnit úkol

combattere: Sto combattendo con i compiti di matematica.Zápasím s úkoly z matematiky.

compiere: Ha compiuto 30 anni.Oslavil třicetiny.

compito: Hai fatto i compiti?Udělal sis úkoly?

pertinente: compiti pertinenti alla sua caricaúkoly spojené s jeho funkcí

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohyfare il compito/i compiti per casa

povinnost: (s)plnit/(vy)konat svou povinnostcompiere/fare il proprio dovere

příprava: domácí příprava úkolycompiti

úkol: splnit úkolcompiere un dovere/compito

úkol: dělat úkolyfare i compiti

úloha: udělat (si) domácí úlohyfare i compiti per casa

vykonat: vykonat dobrý skutekcompiere una buona azione

zletilost: dosáhnout zletilosticompiere la maggiore età

dělit: Dělí úkoly mezi zaměstnance.Divide i compiti tra i dipendenti.

dovršit: Dovršil 18 let věku.Ha compiuto diciotto anni.

dožívat se: Letos se dožívá sta let.Quest'anno arriva a/compie cent'anni.

mezi: Mezi jeho povinnosti patří i ...Ai suoi compiti appartiene anche ...

plnit: Neplní své úkoly.Non adempie i suoi compiti.

splnit: Mise je splněna.Missione compiuta.

zadat: zadat domácí úkolassegnare i compiti per casa