Hlavní obsah

compito

Podstatné jméno mužské

  1. úkol zadaný ap., úloharicevere un compito di fare qcdostat za úkol udělat cocompiere un compitosplnit úkol
  2. povinnost pracovní ap.Questo non è compito mio.Tohle není moje práce.
  3. (domácí) úkol školní, písemná práce třídníHai fatto i compiti?Udělal sis úkoly?

Vyskytuje se v

compito: ricevere un compito di fare qcdostat za úkol udělat co

affidare: Mi ha affidato un compito.Svěřil mi úkol.

combattere: Sto combattendo con i compiti di matematica.Zápasím s úkoly z matematiky.

pertinente: compiti pertinenti alla sua caricaúkoly spojené s jeho funkcí

domácí: fare il compito/i compiti per casaudělat si domácí úkol(y)/úlohy

nevděčný: compito ingratonevděčný úkol

příprava: compiti domácí příprava úkoly

úkol: dare un compito a qdát komu úkol

úloha: fare i compiti per casaudělat (si) domácí úlohy

dělit: Divide i compiti tra i dipendenti.Dělí úkoly mezi zaměstnance.

dožívat se: Quest'anno arriva a/compie cent'anni.Letos se dožívá sta let.

mazlit se: Non ha perso tanto tempo con quel compito.Moc se s tím úkolem nemazlil.

mezi: Ai suoi compiti appartiene anche ...Mezi jeho povinnosti patří i ...

plnit: Non adempie i suoi compiti.Neplní své úkoly.

zadat: assegnare i compiti per casazadat domácí úkol

zodpovědný: compito di alta responsabilitàvysoce zodpovědný úkol