Hlavní obsah

compito

Podstatné jméno mužské

  1. úkol zadaný ap., úloharicevere un compito di fare qcdostat za úkol udělat cocompiere un compitosplnit úkol
  2. povinnost pracovní ap.Questo non è compito mio.Tohle není moje práce.
  3. (domácí) úkol školní, písemná práce třídníHai fatto i compiti?Udělal sis úkoly?

Vyskytuje se v

affidare: Mi ha affidato un compito.Svěřil mi úkol.

combattere: Sto combattendo con i compiti di matematica.Zápasím s úkoly z matematiky.

pertinente: compiti pertinenti alla sua caricaúkoly spojené s jeho funkcí

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohyfare il compito/i compiti per casa

nevděčný: nevděčný úkolcompito ingrato

příprava: domácí příprava úkolycompiti

úkol: dát komu úkoldare un compito a q

úkol: splnit úkolcompiere un dovere/compito

úkol: dělat úkolyfare i compiti

úloha: udělat (si) domácí úlohyfare i compiti per casa

dělit: Dělí úkoly mezi zaměstnance.Divide i compiti tra i dipendenti.

dožívat se: Letos se dožívá sta let.Quest'anno arriva a/compie cent'anni.

mazlit se: Moc se s tím úkolem nemazlil.Non ha perso tanto tempo con quel compito.

mezi: Mezi jeho povinnosti patří i ...Ai suoi compiti appartiene anche ...

plnit: Neplní své úkoly.Non adempie i suoi compiti.

zadat: zadat domácí úkolassegnare i compiti per casa

zodpovědný: vysoce zodpovědný úkolcompito di alta responsabilità