Hlavní obsah

affidare

Tranzitivní sloveso

  • qc a q svěřit komu co do péče ap.Mi ha affidato un compito.Svěřil mi úkol.affidare il figlio a qsvěřit dítě komu

Vyskytuje se v

mansione: affidare a q una mansionesvěřit komu úkol

affidarsi: Mi affido a te.Spoléhám na tebe.

pěstounský: pěstounská péčeaffido familiare

obsadit: obsadit koho do hlavní roleaffidare a q il ruolo principale

svěřit: Svěřil svůj život do jejich rukou.Ha affidato la sua vita nelle loro mani.