Hlavní obsah

affidare

Tranzitivní sloveso

  • qc a q svěřit komu co do péče ap.Mi ha affidato un compito.Svěřil mi úkol.affidare il figlio a qsvěřit dítě komu

Vyskytuje se v

mansione: affidare a q una mansionesvěřit komu úkol

affidarsi: Mi affido a te.Spoléhám na tebe.

pěstounský: affido familiarepěstounská péče

obsadit: affidare a q il ruolo principaleobsadit koho do hlavní role

svěřit: Ha affidato la sua vita nelle loro mani.Svěřil svůj život do jejich rukou.

affidare: affidare il figlio a qsvěřit dítě komu