Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (činnost) lavoro mMám spoustu práce.Ho molto lavoro., Ho tanto da fare.Dobrá práce!Ben fatto!, Congratulazioni!práce na silnicilavori m pl stradali
  2. (veličina) lavoro m
  3. (zaměstnání) lavoro m, impiego m(místo) posto mHledám práci.Cerco lavoro.chodit do práceandare al lavorobýt v práciessere al lavoroúřad práceufficio m di collocamento, centro m per impiego
  4. (výsledné dílo) lavoro m, opera fdiplomová prácetesi f (di laurea)

Vyskytuje se v

dělba: dělba prácedivisione del lavoro

diplomový: diplomová prácetesi (di laurea)

dohoda: dohoda o provedení prácecontratto (di collaborazione) a progetto, zkr. co.(co.)pro.

domácí: domácí prácelavori di casa

efektivita, efektivnost: efektivita práceefficienza di lavoro

na: práce na plný úvazeklavoro a tempo pieno

nucený: nucené prácelavoro forzato

obhajoba: ústní obhajoba diplomové prácediscussione della tesi

odbytý: odbytá prácelavoro sciatto

písemný: písemná práceesame scritto

poloviční: (práce na) poloviční úvazeklavoro part-time

prací: prací prášekdetersivo in polvere

prací: prací prostředekdetersivo per bucato, do pračky též detersivo lavatrice

prášek: prací prášekdetersivo in polvere

produktivita: průměrná produktivita práceproduttività media del lavoro

prospěšný: veřejně prospěšné prácelavori socialmente utili

prostředek: prací prostředekdetersivo per lavatrice

ruční: ruční prácevyšívání ap. lavori manuali, bez strojů lavoro fatto a mano

seminární: seminární prácetesina

slohový: slohová prácecomposizione

terén: práce v terénulavoro sul campo

těžký: těžká prácelavoro pesante/duro

trh: trh prácemercato del lavoro

tvrdý: tvrdá prácelavoro duro

týmový: týmová prácelavoro del team/d'équipe

uchazeč: uchazeč o prácicandidato per lavoro, žadatel richiedente di lavoro

ucházet se: ucházet se o prácicandidarsi al lavoro

úřad: úřad práceUfficio di Collocamento, Centro per l'Impiego

úvazek: práce na plný/částečný úvazeklavoro a tempo pieno/parziale

v, ve: v prácial lavoro

vyhodit: vyhodit koho z prácebuttare fuori q, dare il benservito a q, cacciare q dal lavoro

výškový: výškové prácelavori in quota

zavalit: být zavalen(ý) pracíessere stracarico di lavoro

zbytečný: zbytečná prácelavoro inutile

zemní: zemní prácekopání ap. lavori di scavo, přesun zeminy movimento terra

zkrácený: práce na zkrácený úvazek(lavoro) part time

žádat: žádat o práci (na pozici)/pracovní místo ...fare domanda per un posto (di lavoro)

amatérský: amatérská prácelavoro da dilettanti

být: Nemohu být bez práce.Non posso esistere senza lavoro.

být: Byl jsem v práci až do večera.Sono stato al lavoro fino a sera.

dařit se: Nedaří se jim najít práci.Non riescono a trovare lavoro.

dát se: Dejte se do práce!Mettetevi al lavoro!

dělat: Dělám jen svou práci.Faccio solo il mio lavoro.

divý: Je do práce jako divý.È un patito del lavoro.

do: Do pěti dní byla práce hotová.In cinque giorni il lavoro era finito.

dodělat: Nejdřív dodělej svou práci.Prima finisci il tuo lavoro.

dokázat: Dokázala nám, že tu práci zvládne.Ci ha dimostrato di riuscire a fare quel lavoro.

hledání: Tráví dny hledáním práce.Passa le giornate alla ricerca di un lavoro.

hledat: Hledám práci.Cerco/Sto cercando lavoro.

honička: Mám teď v práci dost honičku.Sono molto preso dal lavoro.

hrozit: Hrozilo mu, že přijde o práci.Rischiava di perdere il lavoro.

kolem: Kolem zahrady je spousta práce.C'è tanto lavoro con il giardino.

končit: V kolik končíš (v práci)?A che ora smonti?

mít: Mám (teď) práci. jsem zaneprázdněnSono occupato.

na: práce na týdenlavoro per una settimana

naložit: Zase jí naložili spoustu práce.L'hanno caricata di tanto lavoro di nuovo.

namáhat: Tato práce namáhá oči.Questo lavoro affatica gli occhi.

nastoupit: Nastoupil do nové práce.Ha iniziato il nuovo lavoro.

obětovat: Obětuje práci všechen svůj čas.Dedica al lavoro tutto il suo tempo.

odbýt: Nikdy práci takto neodbyl.Non ha mai trascurato il lavoro così.

odpovídat: Za svoji práci každý odpovídá.Ognuno è responsabile del proprio lavoro.

odvést: Odvedl jsi dobrou práci.Hai fatto un buon lavoro.

oponovat: oponovat disertační práciesaminare la tesi di dottorato

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

pokročit: Práce konečně pokročily.I lavori sono finalmente progrediti.

poohlédnout se: poohlédnout se po nějaké prácicercare di trovare qualche lavoro

pořádně: Dělej svou práci pořádně!Fai il tuo lavoro come si deve!

poznat: Poznali se v práci.Si sono conosciuti al lavoro.

probíhat: Na dálnici probíhají práce.Ci sono i lavori in corso sull'autostrada.

propustit: Propustili mě (z práce).Mi hanno licenziato.

prospívat: Ta práce mi moc neprospívá.Quel lavoro non mi fa bene.

při: Zranil se při práci.Si è ferito mentre lavorava.

přijít: přijít z práce domůtornare dal lavoro

půl: práce na půl úvazkulavoro part-time

sáhnout: Ani na práci nesáhl.Non ha nemmeno toccato il lavoro.

sedět: Taková práce mu nesedí.Un lavoro così non fa per lui.

sednout: Ta práce jí sedne.Quel lavoro è la cosa giusta per lei.

shánět: Už rok shání práci.È in cerca di lavoro già da un anno.

silnice: práce na silnici značka ap.lavori stradali

smrdět: Práce mu smrdí.Il lavoro gli puzza.

ubíjet: Ta práce už mě ubíjí.Sono già stufo di questo lavoro.

zabrat: Práce mu zabere mnoho času.Il lavoro gli prende molto tempo.

zahrádka: práce na zahrádcegiardinaggio

zdržovat: Nezdržuj mě, mám práci.Non mi trattenere, ho da fare.

hlava: Mám práce (až) nad hlavu., Nevím, kde mi hlava stojí.Sono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Chi non lavora non mangia.

kvapný: Práce kvapná málo platná.La gatta frettolosa fa i figli ciechi.