Hlavní obsah

tvrdý

Přídavné jméno

  1. (hmota ap.) duro/-a(pevný) solido/-a(neohebný ap.) rigido/-atvrdé dřevolegno m duroanat. tvrdé patropalato m duroekon. tvrdá měnamoneta f forteling. tvrdé yipsilon
  2. (silně působící) duro/-a(silný) forte(hl. porno) hard-coretvrdý alkoholsuperalcolici m pltvrdé drogydroghe f pl pesantitvrdé pornopornografia f hard-core
  3. (výchova ap.) duro/-a(přísný) severo/-a, rigido/-atvrdá kritikadura critica ftvrdá pravidlaregole f pl rigorose
  4. (drastický, krutý) rigido/-a, brutale, crudele
  5. (rána, dopad ap.) duro/-a
  6. (náročný) duro/-atvrdá prácelavoro m durotvrdý životvita f dura

Vyskytuje se v

droga: měkké/tvrdé drogydroghe leggere/pesanti

dřevo: tvrdé/měkké dřevolegno duro/dolce

jádro: nejtvrdší/tvrdé jádro příznivců ap.zoccolo duro

konkurence: tvrdá/nelítostná konkurenceconcorrenza forte/spietata

vazba: polygr. tvrdá vazba knihyrilegatura cartonata

kámen: tvrdý jako kámenduro come una pietra

oříšek: přen. tvrdý oříšek těžký úkolbella gatta da pelare

bronzeo: carattere bronzeotvrdá povaha

concorrenza: concorrenza spietatatvrdá/nelítostná konkurence

gatta: přen. gatta da pelaretvrdý oříšek

legno: legno duro/dolcetvrdé/měkké dřevo

macigno: duro come un macignotvrdý jako kámen

palato: palato durotvrdé patro

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

bacchetta: a bacchettadespoticky, autoritářsky, tvrdou rukou vládnout, zcela poslušně vykonávat rozkazy

fulmicotone: al fulmicotonetvrdý rána ap., ostrý, drsný debata ap.

marmo: duro come il marmotvrdý jako kámen