Hlavní obsah

tvrdý

Přídavné jméno

  1. (materiál ap.) duro/-a(pevný) solido/-a(neohebný ap.) rigido/-atvrdé dřevolegno m duroanat. tvrdé patropalato m duroekon. tvrdá měnamoneta f forteling. tvrdé yipsilon
  2. (silně působící) duro/-a(silný) forte(hl. porno) hard-coretvrdý alkoholsuperalcolici m pltvrdé drogydroghe f pl pesantitvrdé pornopornografia f hard-core
  3. (neústupný) duro/-a(přísný) severo/-a, rigido/-atvrdá kritikadura critica ftvrdá pravidlaregole f pl rigorose
  4. (drastický, krutý) rigido/-a, brutale, crudele
  5. (rána, dopad ap.) duro/-a
  6. (obtížný, těžký) duro/-atvrdá prácelavoro m durotvrdý životvita f dura

Vyskytuje se v

droga: měkké/tvrdé drogydroghe leggere/pesanti

dřevo: tvrdé/měkké dřevolegno duro/dolce

jádro: nejtvrdší/tvrdé jádro příznivců ap.zoccolo duro

konkurence: tvrdá/nelítostná konkurenceconcorrenza forte/spietata

vazba: polygr. tvrdá vazba knihyrilegatura cartonata

kámen: tvrdý jako kámenduro come una pietra

oříšek: přen. tvrdý oříšek těžký úkolbella gatta da pelare

bronzeo: tvrdá povahacarattere bronzeo

concorrenza: tvrdá/nelítostná konkurenceconcorrenza spietata

gatta: tvrdý oříšekpřen. gatta da pelare

legno: tvrdé/měkké dřevolegno duro/dolce

macigno: tvrdý jako kámenduro come un macigno

palato: tvrdé patropalato duro

chi: Jsou tací, kteří tvrdí, že ...C'è chi dice che ...

bacchetta: despoticky, autoritářsky, tvrdou rukou vládnout, zcela poslušně vykonávat rozkazya bacchetta

fulmicotone: tvrdý rána ap., ostrý, drsný debata ap.al fulmicotone

marmo: tvrdý jako kámenduro come il marmo

tvrdý: tvrdé dřevolegno duro