Hlavní obsah

pevný

Přídavné jméno

  1. (hmota ap.) solido/-a, saldo/-a(silný) forte(odolný, lano ap.) resistente(tvrdý) duro/-a
  2. (skupenství) solido/-a
  3. (nepohyblivý) fisso/-a(stabilní) stabile(kabelem napojený) cablato/-apevná linka telefonní ap.linea fissapevné připojeníconnessione fissa, (kabelové) connessione cablata
  4. (který nespadne ap.) solido/-a
  5. (smluvně daný) fisso/-a
  6. (přesvědčení ap.) fermo/-a(neochvějný ap.) saldo/-a(silný ap.) fortepevná vůleferma volontà

Vyskytuje se v

disk: pevný diskdisco rigido, hard disk

linka: pevná linkalinea fissa

skupenství: plynné/kapalné/pevné skupenstvístato gassoso/liquido/solido

start: pevný startpartenza da fermo

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)deposito a termine

kramflek: být pevný v kramflecích v čemessere addentro a/in qc

nerv: mít pevné nervyavere i nervi saldi

accento: accento fisso/liberopevný/volný přízvuk

cambio: cambio fisso/flessibilepevný/volně plovoucí (měnový) kurz

disco: disco fisso/rigidopevný disk

fermo: partenza da fermopevný start

fermo: avere animo fermomít pevnou vůli

fermo: voce fermapevný hlas

ferro: alibi di ferropevné alibi

fisso: prezzo fissopevná cena

forte: forte volontàpevná vůle

materia: materia solidapevná látka

posizione: avere una posizione solidamít pevnou pozici

quota: quota fissapevná kvóta

rigido: disco rigidopevný disk

semirigido: tessuto semirigidopevná látka kufru ap.

sostanza: sostanze liquide/solide/gassosekapalné/pevné/plynné látky

stabile: poco stabilenestabilní, nepevný

stato: stato solido/liquido/gassosopevné/kapalné/plynné skupenství

telefonia: telefonia fissapevné linky

tenace: volontà tenacepevná vůle

tonico: pelle tonicapevná/vypnutá pleť

volontà: volontà fermapevná vůle

castigamatti: Ha bisogno del castigamatti.Potřebuje pevnou ruku.

mancare: mancare la terra sotto i piedinemít pevnou zem pod nohama