Hlavní obsah

pevný

Přídavné jméno

  1. (hmota ap.) solido/-a, saldo/-a(silný) forte(odolný, lano ap.) resistente(tvrdý) duro/-a
  2. (skupenství) solido/-a
  3. (nepohyblivý) fisso/-a(stabilní) stabile(kabelem napojený) cablato/-apevná linka telefonní ap.linea fissapevné připojeníconnessione fissa, (kabelové) connessione cablata
  4. (který nespadne ap.) solido/-a
  5. (smluvně daný) fisso/-a
  6. (přesvědčení ap.) fermo/-a(neochvějný ap.) saldo/-a(silný ap.) fortepevná vůleferma volontà

Vyskytuje se v

disk: pevný diskdisco rigido, hard disk

linka: pevná linkalinea fissa

skupenství: plynné/kapalné/pevné skupenstvístato gassoso/liquido/solido

start: pevný startpartenza da fermo

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)deposito a termine

kramflek: být pevný v kramflecích v čemessere addentro a/in qc

nerv: mít pevné nervyavere i nervi saldi

accento: pevný/volný přízvukaccento fisso/libero

cambio: pevný/volně plovoucí (měnový) kurzcambio fisso/flessibile

disco: pevný diskdisco fisso/rigido

fermo: pevný startpartenza da fermo

ferro: pevné alibialibi di ferro

fisso: pevná cenaprezzo fisso

forte: pevná vůleforte volontà

materia: pevná látkamateria solida

posizione: mít pevnou poziciavere una posizione solida

quota: pevná kvótaquota fissa

rigido: pevný diskdisco rigido

semirigido: pevná látka kufru ap.tessuto semirigido

sostanza: kapalné/pevné/plynné látkysostanze liquide/solide/gassose

stabile: nestabilní, nepevnýpoco stabile

stato: pevné/kapalné/plynné skupenstvístato solido/liquido/gassoso

telefonia: pevné linkytelefonia fissa

tenace: pevná vůlevolontà tenace

tonico: pevná/vypnutá pleťpelle tonica

volontà: pevná vůlevolontà ferma

castigamatti: Potřebuje pevnou ruku.Ha bisogno del castigamatti.

mancare: nemít pevnou zem pod nohamamancare la terra sotto i piedi

pevný: pevná linka telefonní ap.linea fissa